• stem van de vergeten dieren in de Nederlandse vee-industrie
  • aanpak wakker dier 470x300

De aanpak van Wakker Dier

In onze visie hebben alle dieren in de vee-industrie recht op een dierwaardig leven met volop ruimte voor natuurlijk gedrag. Wij zien het als onze missie om een samenleving te bewerkstelligen waarin ook deze dieren met respect worden behandeld.

Wij geloven dat deze droom werkelijkheid kan worden, als heel Nederland wakker wordt. Want alleen samen kunnen we de vergeten dieren in de vee-industrie een beter leven geven.

Hoe schudden we Nederland wakker?

Bedrijven wakker schudden

We spreken bedrijven en A-merken aan op dierenleed en vragen hen actie te ondernemen. Bijvoorbeeld door over te schakelen naar vrije-uitloopeieren of de verkoop van biologisch vlees. Ook vragen we restaurants om een diervriendelijkere menukaart, bijvoorbeeld zonder blank kalfsvlees.

Bewustwording

In de pers en met reclame laten we zien hoe er in Nederland met dieren in de vee-industrie wordt omgesprongen. Zo schudden we bedrijfsleven, overheid en burgers wakker en brengen we de publieke discussie op gang.

Voorlichting

We geven voorlichting: een beter leven voor dieren begint op je eigen bord. Hierbij richten we ons met name op consumenten die openstaan voor onze boodschap en bereid zijn om te sleutelen aan hun eigen consumptiegedrag.

Wetgevingsbeïnvloeding

Wij streven naar betere wetten voor dierenwelzijn en voeren juridische procedures. Bijvoorbeeld tegen misleidende reclame of bedrijven die de (welzijns-) regels overtreden.

Wakker Dier werkt 100% legaal

Wakker Dier zet zich in voor de vergeten dieren in de vee-industrie. Dat doen we uitsluitend met toegestane - dus legale - middelen. Acties buiten de wet en het gebruik van geweld keuren wij ten strengste af. Dergelijke acties zijn ten eerste verboden, en ten tweede werken ze naar onze mening juist averechts. Zij tasten de fundamenten van onze rechtsstaat aan. Je kunt geen betere rechten en bescherming voor de dieren vragen als je je zelf niet aan de wet houdt. Meer hierover lees je in onze nota “Verantwoord Campagnevoeren”.

Meer weten over onze campagnes?

Jaarverslag hoofdstuk 3 downloaden en bekijkenIn hoofdstuk 3 van ons jaarverslag vind je alles over de campagnes. Aan bod komen onder andere onze werkwijze en prioriteiten, de belangrijkste campagneactiviteiten en -resultaten. Maar ook het gebruik van social media en reclame komen voorbij. En, zoals in elk hoofdstuk van ons jaarverslag: Wat ging er goed en wat kan er beter?

successen van Wakker Dier

wat doet Wakker Dier?

In de Nederlandse vee-industrie produceren we jaarlijks zo'n 500 miljoen dieren, vaak onder afschuwelijk omstandigheden. Wakker Dier geeft deze ‘vergeten’ dieren een stem. Wij schudden iedereen wakker, want iedereen kan kiezen voor een beter dierenwelzijn.

Laatste update: maart 2014.

wat kun jij doen?

Big

Hij heeft zijn hele leven nog voor zich…
in verstikkende ammoniakdampen.

Miljoenen varkens krijgen ademhalingsproblemen en longaandoeningen. Schadelijk ammoniakgas is hiervan één van de belangrijkste oorzaken.

Dit moet zo snel mogelijk stoppen!

ONEENS EENS

Wil je misschien meer informatie over het leven van een varken? Lees meer.

Vorige Naar de site

Goed om te horen dat jij ook een beter leven voor de varkens wilt!

Samen met jou kunnen wij de supermarkten en A-merken publiekelijk aanspreken op het afschuwelijke leed dat zij bij de dieren veroorzaken. Zo kunnen we het leven voor miljoenen dieren verbeteren. Nu en in de toekomst.

Help je mee om het massale dierenleed te stoppen?

Je krijgt dan regelmatig onze 'Wakker in Actie'-oproepen.

PS: je kunt je altijd afmelden. Wij spammen niet en verstrekken gegevens nooit aan derden.
Zie ook ons privacy statement.