• stem van de vergeten dieren in de Nederlandse vee-industrie

Doorbraak: einde gruwelijke slachtmethode vis in zicht

14 aug 2008

Wakker Dier is blij verrast dat paling, meerval en tilapia binnen enkele maanden verdoofd zullen worden voor de slacht. De vissector kondigt dit vanavond aan in het tv-programma Netwerk. Tot op de dag van vandaag worden vissen zonder verdoving geslacht: de ingewanden worden weggesneden, ze worden levend ingevroren of in zout gegooid. De pijnlijke doodstrijd duurt minuten tot meer dan een uur. Dierwetenschappers verkozen in 2005 de gruwelijke slachtmethode van vissen als het ergste dierenleed in de vee- en vissector, erger nog dan de onverdoofde biggencastratie en legbatterijen. Al tien jaar voert Wakker Dier actie tegen het levend verwerken van paling en andere vissen. In die tijd zijn er al veel Kamerdebatten, moties, ministeriële toezeggingen en onderzoeken geweest, maar daar werd geen vis mee geholpen. De verdoving is de eerste welzijnsmaatregel in de snel groeiende visindustrie; een heuse doorbraak en goed nieuws voor miljoenen vissen.

In Netwerk zegt het Productschap Vis vanavond toe ‘binnen enkele maanden' paling, meerval en tilapia op viskwekerijen te verdoven voor de slacht. Wetenschappelijk onderzoek in opdracht van de Europese Commissie wijst uit, dat vissen ook pijn, angst en stress ervaren. Toch geldt voor vis niet dat ze snel en pijnloos gedood moeten worden, zoals voor andere dieren het geval is. Zo wordt paling levend in een zoutbad gegooid. Het zout verwijdert de slijmlaag en opperhuid van de paling en veroorzaakt ernstige brandwonden. De paling sterft langzaam. Cosmetisch arts Schoemacher vergeleek het zoutbad eerder met het uitdrukken van brandende sigaretten over het hele lichaam. Tilapia wordt levend ingevroren, met een langzame dood tot gevolg. Meerval wordt in ijs gelegd, waarna ze half levend worden opengesneden om de ingewanden te verwijderen. Door de plannen van de vissector om deze dieren voorafgaand aan de slacht elektrisch te bedwelmen, wordt miljoenen vissen deze gruwelijke slachtmethode bespaard.

 

Viskwekerij is de snelst groeiende veetak ter wereld. Momenteel komt circa 30% van de consumptievis (wereldwijd) uit kwekerijen. Ons land is in deze sector geen kikkerlandje: Nederland is de grootste producent van paling en meerval in Europa. In 2001 kondigde staatssecretaris Faber maatregelen aan tegen het vissenleed, maar deze plannen bleven na de val van het paarse kabinet in een la liggen. Na onderzoek van Wakker Dier riep een Kamermeerderheid landbouwminister Veerman op om in te grijpen. Veerman greep niet in, hoewel hij toegaf dat de slachtmethode niet acceptabel was. Onderzoek naar diervriendelijkere slachtmethodes werd vervolgens op een laag pitje gezet. De aankondiging van het Productschap Vis komt dan ook als een verrassing. Hoewel de exacte bedwelmingsmethode nog niet vaststaat, ziet Wakker Dier goede mogelijkheden. Wakker Dier wil, naast algemene welzijnsregels voor vissen, dat verdoving voor de slacht nu ook voor andere kweek- én zeevissoorten zo snel mogelijk  wordt ingevoerd.

« Terug naar persberichten

successen van Wakker Dier

wat doet Wakker Dier?

In de Nederlandse vee-industrie produceren we jaarlijks zo'n 500 miljoen dieren, vaak onder afschuwelijk omstandigheden. Wakker Dier geeft deze ‘vergeten’ dieren een stem. Wij schudden iedereen wakker, want iedereen kan kiezen voor een beter dierenwelzijn.

wat kun jij doen?