• stem van de vergeten dieren in de Nederlandse vee-industrie
  • slideshow melkkoe 1
  • 35 procent van de koeien
   staat het hele jaar op stal

  • slideshow melkkoe 2
  • pijnlijke poot- en uierontstekingen
   komen veel voor

  • slideshow melkkoe 3
  • kalfjes worden vaak direct na geboorte
   bij de moeder weggehaald

  • slideshow melkkoe 4
  • koeien zijn melkfabrieken geworden

 • Previous
 • Next

Het leven van een melkkoe

De Hollandse melkkoe is een topsportster geworden. In 1950 gaf een koe zo’n 4.000 liter melk per jaar. Tegenwoordig is dit minstens twee keer zo veel. Het produceren van zoveel melk is zo inspannend dat een koe dit gemiddeld maar drie jaar volhoudt.

Lees meer

De ergste misstanden:

 • 30 procent van de koeien staat altijd op stal.
 • Pijnlijke poot- en uierontstekingen komen veel voor.
 • Kalfjes worden vaak direct na de geboorte bij de moeder weggehaald.
 • De melkproductie is onnatuurlijk hoog.

 

Het leven van een melkkoe

Een koe krijgt haar eerste kalf als ze twee jaar oud is. Daarna komt de melkproductie op gang. Ze produceert gemiddeld 8.000 liter melk per jaar, met uitschieters naar wel 12.000 liter. Steeds meer boeren houden hun koeien het hele jaar door binnen op stal. Op dit moment komt nog maar 65 procent van de melkkoeien ’s zomers in de wei. De redenen om de dieren binnen te houden zijn vaak economisch, het bespaart bijvoorbeeld mankracht.

Koeien die altijd op stal staan, hebben veel vaker last van ontstekingen aan de poten en de uiers. Jaarlijks heeft 25-70 procent van de Nederlandse melkkoeien last van pijnlijke poot- en voetproblemen, en 25 procent van ontstoken uiers. Een melkkoe produceert zoveel melk, dat zij alleen met een uitgebalanceerd dieet en veel krachtvoer gezond kan blijven. In de praktijk betekent dit dat de koe ziek zou worden als zij alleen gras eet.

Een melkkoe wordt ieder jaar kunstmatig bevrucht. Ze moet een kalf krijgen om de melkproductie op peil te houden, een koe produceert immers melk voor haar kalf. Het kalfje wordt meestal direct na de geboorte weggehaald, zodat de koe gemolken kan worden. Het kalf wordt individueel opgesloten en krijgt melk uit een emmer. Een deel van de kalfjes wordt opgefokt tot melkkoe, de rest – waaronder alle stiertjes – wordt op een ander bedrijf afgemest voor de productie van kalfsvlees.

Op jonge leeftijd worden bijna alle koeien onthoornd, zodat ze elkaar in de krappe stallen niet verwonden. Het is verplicht deze pijnlijke ingreep met verdoving uit te voeren. Binnenkort is het ook verplicht iets aan de napijn te doen. Alleen biologisch-dynamisch gehouden melkkoeien mogen hun hoorns houden.

Van nature wordt een koe gemiddeld veertien jaar oud. Maar een melkkoe in de vee-industrie haalt dit zelden. Bij verminderde vruchtbaarheid of melkproductie en poot-, voet- of uierproblemen wordt ze afgevoerd naar het slachthuis. Een melkkoe wordt nu gemiddeld nog geen zes jaar oud.

Cijfers

 • Er zijn 2,8 miljoen melkkoeien in Nederland. De helft hiervan produceert melk, de andere helft is daar nog te jong voor.
 • 30 procent van alle melkkoeien komt nooit buiten.
 • Door afschaffing van het Europese melkquotum zal het aantal grote bedrijven met melkkoeien die altijd binnen zijn, verder toenemen. Het aantal megastallen zal stijgen tot 500 in 2020.
 • Een melkkoe geeft gemiddeld 8.000 liter melk per jaar.
 • 25-70 procent van de melkkoeien heeft een of meer pootaandoeningen.
 • 25 procent van de melkkoeien heeft jaarlijks last van uierontsteking.
 • 50-70 procent van de koeien wordt rond het 4e of 5e levensjaar naar het slachthuis gebracht vanwege gezondheidsproblemen.

Wat wil Wakker Dier vooral verbeteren?

 • Weidegang voor alle koeien.
 • Kalfjes moeten opgroeien bij hun moeder in de kudde.
 • De melkproductie terug naar een normaal peil zodat koeien gezond blijven.

video's over melkkoeien

radiospots over melkkoeien

 • Dames naar buiten (2011)

nieuws over melkkoeien

rapport over melkkoeien

Het is vijf voor twaalf! Uit onderzoek naar de melkveesector blijkt dat deze in rap tempo industrialiseert. Honderdduizenden koeien staan hierdoor op stal met pijn.

Uit onderzoek van CLM blijkt dat in 2015 zeker 42 procent van de koeien altijd op stal blijft en het aantal megastallen verdubbelt.

Laatste update: februari 2015.

wat kun jij doen?