Definities

 1. Donatie: een geldbedrag van elke grootte, gegeven door een donateur aan Wakker Dier. Via een online betaling op actie.wakkerdier.nl, of op een andere manier.
 2. Donateur: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die heeft gedoneerd of gaat doneren aan Wakker Dier.
 3. Doel: Wakker Dier strijdt voor drastische hervorming van de voedingsindustrie. Wij zien minder én beter vlees als de oplossing voor het massale dierenleed. Wakker Dier wijst de schuldigen in de keten aan en roept hen ter verantwoording.
 4. Wakker Dier: een Nederlandse stichting, gevestigd op Sarphatistraat 654,
  1018 AV, Amsterdam.

Toepasbaarheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Donatie
 2. Door een Donatie te doen gaat de Donateur akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Wakker Dier gebruikt de persoonsgegevens van elke Donateur om zijn of haar Donatie te verwerken. Op de verwerking van deze persoonsgegevens door Wakker Dier is de Privacyverklaring van Wakker Dier van toepassing.

Donaties

 1. Door een Donatie te doen, stemt een Donateur ermee in dat Wakker dier gerechtigd is om naar eigen inzicht een Donatie te gebruiken, binnen de reikwijdte van het Doel en de statuten van Wakker Dier.
 2. Een Donatie is onherroepelijk.
 3. Terugkerende donaties kunnen op verzoek van de Donateur worden geannuleerd door contact met ons op te nemen via onze donateurspagina.

Slotbepalingen

 1. De rechtbank van Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die tussen Wakker Dier en een Donateur ontstaan ​​omtrent een Donatie.
 2. Op een Donatie en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.