• stem van de vergeten dieren in de Nederlandse vee-industrie
  • veeindustrie moederzorg kalfjes
  • jonge dieren worden vaak direct bij hun moeder weggehaald

  • slideshow feiten 4
  • dieren worden aan hun omgeving aangepast
   zodat ze elkaar niet verwonden of doden

  • slideshow feiten 2
  • elke dag zitten miljoen dieren
   in krappe stallen of schuren

  • slideshow feiten 1
  • massaproductie van vlees, zuivel
   en eieren op hoog tempo

  • slideshow feiten 3
  • dieren gaan duizenden kilometers op transport
   omdat het slachten dan iets goedkoper is

  • slideshow feiten 5
  • miljoenen dieren worden vernietigd
   want zij brengen te weinig geld op

  • veeindustrie dierziekten
  • uitbraken van dierziekten met massale ruimingen tot gevolg

 • Previous
 • Next

Bio-industrie wordt vee-industrie

Bio-industrie. Een term die we allemaal kennen, maar waar nogal eens verwarring over ontstaat. Bio-industrie wordt namelijk vaak ten onrechte verward met biologische veeteelt. De term vee-industrie dekt de lading beter. Daarom hebben wij in 2009, samen met andere dierenwelzijns- en natuurbeschermingsorganisaties, besloten om de term bio-industrie te vervangen door vee-industrie. 

Onder bio-industrie of vee-industrie verstaan we veehouderijen waar dieren intensief en vaak op grote schaal gehouden worden. Dieren die leven onder afschuwelijke omstandigheden. Wakker Dier maakt zich sterk voor de weerloze dieren in de vee-industrie.  In de biologische veeteelt is het welzijn van de dieren beter geregeld. Zo hebben biologisch gehouden dieren  meer ruimte, en mogen naar buiten. Veel nare ingrepen zoals het verwijderen van staarten bij biggen zijn verboden. Bovendien worden er zelden antibiotica gebruikt.

Waardoor is de veeteelt in Nederland eigenlijk zo geïntensiveerd, dat we termen als bio-industrie en vee-industrie moeten gebruiken?

Geen leven in de vee-industrie

Na de voedselschaarste in de Tweede Wereldoorlog riep de Nederlandse regering: 'Nooit meer honger!' Iedereen moest goedkoop en voldoende voedsel kunnen kopen. Ook vlees. Om dit te bereiken, werd de veeteelt steeds verder geïntensiveerd en werden de dieren steeds meer als levenloze objecten behandeld. De vee-industrie was geboren.
 
De Nederlandse vee-industrie produceert jaarlijks meer dan 500 miljoen dieren. Deze dieren worden in ‘fabrieken’ geproduceerd, vermeerderd en verhandeld. Tegen minimale kosten: Op arbeidskracht, grond en energie wordt bij deze intensieve vorm van veeteelt zo veel mogelijk bespaard. 
 
Lees meer over de ergste misstanden

De ergste misstanden

 • Weinig tot geen moederzorg.
 • Doorfok op absurd hoge groei of productie.
 • Pijnlijke ingrepen.
 • Slechte huisvesting.
 • Lange internationale transporten.
 • Vernietiging van 'nutteloze' dieren.
 • Uitbraken van dierziekten.

 

Gebrek aan moederzorg

Voor hogere productie en efficiëntie worden jonge dieren direct of veel te vroeg bij hun moeder weggehaald. Er is niet tot nauwelijks sprake van moederzorg. Lees meer over moederzorg in de vee-industrie.

Pijnlijke ingrepen

De dieren worden door allerlei pijnlijke ingrepen aangepast aan hun omgeving, vaak als ze slechts enkele dagen oud zijn. Zo wordt bij leghennen een deel van de snavel verwijderd, en bij varkens een deel van de staart. Bij kalfjes worden de hoorns weggebrand.

Slechte huisvesting

De dichte stallen waarin de dieren leven zijn vol, laten vaak amper daglicht toe en bevatten nauwelijks stro of afleidingsmaterialen. De hokken bestaan vooral uit beton en staal, verlicht met tl-buizen. Dieren leven in hun eigen poep en krijgen amper de mogelijkheid om te bewegen of natuurlijk gedrag te vertonen. Van alle dieren in de reguliere veeteelt mogen alleen vleeskoeien, melkkoeien en schapen naar buiten. Maar ook niet allemaal: 35 procent van de melkkoeien blijft tegenwoordig het hele jaar door op stal.

Doorfokken op hoge productie

De dieren worden al jarenlang doorgefokt op hoge productie: veel vlees, melk of eieren. Een koe geeft tegenwoordig 8.000 liter melk per jaar, twee keer zoveel als in 1950. Een vleeskuiken groeit in zes weken uit tot een vleeshomp van meer dan twee kilo. Een moedervarken krijgt nu jaarlijks gemiddeld 28 biggen, in de natuur krijgt ze er 10. Deze hoge productie heeft een prijs. Veel energie van de dieren gaat naar de productie, dit gaat vaak ten koste van de gezondheid. Mede hierdoor is het antibioticagebruik in de intensieve veeteelt te hoog. Dit vergroot de kans op het ontstaan van gevaarlijke resistente bacteriën.

Lang internationaal transport

Na het ellendige leven in de stal, is het tijd voor de slacht. Dit gebeurt lang niet altijd in Nederland. Veel dieren worden op uren- tot dagenlange transporten gezet in krappe vrachtwagens zonder eten. Lees meer over transport.

'Nutteloze' dieren

Sommige dieren zijn niet geschikt om vet te mesten, zoals de haantjes bij legkippen en soms geitenbokjes. Deze dieren zijn ‘nutteloos’ en worden vlak na de geboorte al afgemaakt.

Dierziekten

Door hoge dichtheid en lage weerstand ontstaan er gemakkelijk epidemieën, zoals MKZ, Q-koorts en de vogelgriep. Dit wordt opgelost door miljoenen gezonde dieren te vernietigen. Lees meer over dierziekten.

Cijfers

Op een willekeurige dag in 2016 leefden er ruim 100 miljoen dieren in de Nederlandse veehouderij:

Vleeskippen     49,2 miljoen
Legkippen     46,2 miljoen
Vissen     10,0 miljoen            
Varkens     12,5 miljoen
Melkkoeien       3,1 miljoen
Vleeskalveren       0,9 miljoen
Schapen       0,8 miljoen
Eenden       0,9 miljoen
Kalkoenen       0,8 miljoen
Konijnen       0,4 miljoen
Vleesrunderen       0,3 miljoen
Melkgeiten       0,3 miljoen


Dagelijks worden in ons land 1,5 miljoen dieren geslacht.

Wat wil Wakker Dier vooral verbeteren?

vleeskip 9
 • Moederzorg voor pasgeboren dieren.
 • Geen pijnlijke ingrepen.
 • Een natuurlijk groeitempo.
 • Leven met ruimte – binnen en buiten – in een natuurlijke omgeving.
 • Geen internationale veetransporten.
 • Einde aan het vernietigen van 'nutteloze' dieren.
 • Geen ruimingen van gezonde dieren, maar vaccinaties.

video's over de vee-industrie

radiospots over de vee-industrie

 • Uw supermarkt weet het leuk te verpakken
 • Gekiloknal van Emte niet oke
 • Donateur over plofkip-kiloknallers
 • Leon Verdonschot over kiloknallers
 • kiloknaller verbergt dierenleed (2015)

nieuws over de vee-industrie

Laatste update: januari 2017.

wat kun jij doen?