hittemonitor voor dieren

Wakker Dier houdt dagelijks bij of dieren in de vee-industrie risico lopen op hitteleed. Bij een hoge temperatuur in combinatie met een hoge luchtvochtigheid neemt de kans op oververhitting toe. We spreken dan van een hittestressdag. Op deze pagina vind je de actuele situatie en het aantal hittestressdagen van dit jaar en eerdere jaren.

Hittestressdagen

De teller geeft aan hoeveel hittestressdagen er tot nu toe zijn geweest dit jaar. Dat betekent dat de buitentemperatuur minimaal 22°C was bij een hoge relatieve luchtvochtigheid. De gevoeligheid voor hitte verschilt per diersoort, maar bij die omstandigheden hebben alle dieren er last van, tenzij de boer maatregelen neemt.

De landkaart laat per provincie zien in hoeverre er voor dieren op dit moment een risico is op hittestress. Dit bepalen we aan de hand van de Temperatuur-Luchtvochtigheid-Index (THI). Bij een THI groter dan 70 is er kans op hitteleed bij alle dieren. De actuele meetgegevens zijn afkomstig van het KNMI.

Hittestressdagen 2015-2021

De tabel hieronder laat zien hoeveel hittestressdagen er in elke provincie waren in de periode 2015-2021.

Beeld: tabel met het aantal hittestressdagen

Maak melding van hitteleed

Kleurt jouw provincie donkerroze op de landkaart? Dan kun je de dieren helpen door waakzaam te zijn voor hitteleed. Zie je dieren lijden door de hitte? Lees hier hoe je hitteleed direct kunt melden.