Hittestressdagen

De teller geeft aan hoeveel hittestressdagen er tot nu toe zijn geweest dit jaar. Dat betekent dat de buitentemperatuur minimaal 22°C was bij een hoge relatieve luchtvochtigheid. De gevoeligheid voor hitte verschilt per diersoort, maar bij die omstandigheden hebben alle dieren er last van, tenzij de boer maatregelen neemt.

De landkaart laat per provincie zien in hoeverre er voor dieren op dit moment een risico is op hittestress. Dit bepalen we aan de hand van de Temperatuur-Luchtvochtigheid-Index (THI). Bij een THI groter dan 70 is er kans op hitteleed bij alle dieren. De actuele meetgegevens zijn afkomstig van het KNMI.

Hittestressdagen 2015-2020

De tabel hieronder laat zien hoeveel hittestressdagen er in elke provincie waren in de periode 2015-2020.

Tabel hittestress_afgelopen 5 jaar_1200x1200px

Maak melding van hitteleed

Kleurt jouw provincie donkerroze op de landkaart? Dan kun je ons helpen om het leed van de dieren zichtbaar te maken. Zie je dieren lijden door de hitte? Ga naar het Meldpunt Hitteleed en doe direct een melding.