Waarom organiseert Wakker Dier deze actie?

Wakker Dier wil met deze actie een positief verhaal laten zien, we willen mensen thuis een inkijkje geven in het broedproces van een kip. We laten zien hoe de natuur het (eigenlijk) bedacht heeft en willen mensen bewust maken dat het er in de veehouderij anders aan toe gaat. Daar worden kuikens namelijk uitgebroed in broedmachines. Deze kuikens zullen nooit hun moeder te zien krijgen of van haar kunnen leren.

Wat willen jullie met deze actie bereiken?

Het is onze droom dat de moederliefde die deze kip op haar kuikentjes over kan brengen ook werkelijkheid wordt voor alle kippen/dieren in de veehouderij. Dit ligt helaas nog ver in onze toekomst.

Als Wakker Dier proberen we die droom te bereiken. We schudden Nederland wakker, zetten dit welzijnsprobleem op de agenda, en creëren zo een markt voor een keurmerk of diervriendelijk product. Via onze campagnes zorgen we dat keurmerkloze producten uit de winkel verdwijnen en maken we de weg vrij voor écht diervriendelijkere producten. Word donateur van Wakker Dier en help mee deze droom te verwezenlijken.

Waar hangt camera?

Biologisch-dynamische Geitenboerderij Ridammerhoeve in het Amsterdamse bos. Dit is een kleinschalig biologisch-dynamisch bedrijf waar onder andere geiten, legkippen, vleeskippen en varkens worden gehouden. Op de boerderij wordt gewerkt met natuurlijke kringlopen om het milieu zo min mogelijk te belasten.

Kan ik de boerderij bezoeken?

Ja dat kan, maar in verband met Corona is het niet mogelijk om vrij op de boerderij rond te lopen. De boerderijwinkel is wel open voor bezoekers. Kijk voor de openingstijden op geitenboerderij.nl.

Waarom zit de kip alleen/zijn er geen andere kippen?

Wanneer een kip broeds is, zet de boer de kip apart van de andere kippen. Zo kan zij in alle rust broeden en wordt voorkomen dat andere kippen extra eieren in het nest leggen. Extra eieren in het nest kan ervoor zorgen dat het uitkomen van het eerste en laatste ei te veel uit elkaar liggen en de kip onnodig lang op het nest blijft.

Waarom zit de kip in een mandje?

Dit is een speciaal broedmandje wat 1,5 meter van de grond hangt, waardoor de kip in alle rust kan broeden. De kip kan van de eieren af om wat te eten of te drinken als ze hier behoefte aan heeft. Dit gebeurt echter zelden; het uitbroeden van eieren is een intensief proces waarbij de kip nauwelijks haar eieren verlaat.

Hoe lang duurt het (broed)proces?

Het uitbroeden duurt ongeveer 21 dagen. Na het uitkomen van alle eieren zal de kip het nest af en toe verlaten met haar kuikentjes. De moeder en haar kuikens blijft nog 10 dagen afgesloten van de andere kippen om rustig te wennen. Daarna zal zij zich bij de andere kippen en haan voegen.

Wat gebeurt er met de kuikentjes na deze actie?

Na het broedproces blijven de kuikentjes nog 10 dagen alleen met de moeder. Daarna kunnen ze vrij op de boerderij rondscharrelen. De hennen blijven op de boerderij en gaan op een leeftijd van 5 maanden eieren leggen. Na ongeveer 2 jaar gaan de hennen naar de slacht, net zoals in de intensieve en biologische legkippenhouderij.

De haantjes blijven 5 tot 6 maanden op de boerderij en worden daarna ook geslacht voor het vlees. In de reguliere industrie worden haantjes direct na de geboorte vergast. Ze leggen namelijk geen eieren en groeien te langzaam om goedkoop vlees te produceren. Doordat de haantjes op deze biologisch-dynamische boerderij gehouden worden voor vlees, heb je uiteindelijk minder kippen nodig. Je kan zo namelijk speciaal gefokte vleeskippen sparen.