• stem van de vergeten dieren in de Nederlandse vee-industrie

Klachtenprocedure

 1. Klachten over Stichting Wakker Dier kunt u via het online klachtenformulier of schriftelijk indienen. Onze contactgegevens zijn:

  Stichting Wakker Dier
  Postbus 92024
  1090 AA Amsterdam
   
 2. Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, bij voorkeur binnen 5 werkdagen. Indien deze termijn niet wordt gehaald, ontvangt u een voorstel over de verdere afwikkeling.
   
 3. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u per e-mail of schriftelijk bezwaar indienen bij de directeur. Deze reageert binnen 5 werkdagen per e-mail over de verdere afhandeling.

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij:

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Het CBF houdt toezicht op het functioneren van goede doelen. Het CBF neemt een klacht alleen in behandeling, indien u deze al eerder bij Wakker Dier heeft ingediend.

Reclame Code Commissie (RCC)

Als u het niet eens bent met een reclame-uiting van Wakker Dier kunt u een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.