• stem van de vergeten dieren in de Nederlandse vee-industrie
  • slideshow dierziekte 1
  • dieren worden door
   heel Europa versleept

  • slideshow dierziekte 2
  • dierziektes worden hierdoor
   snel verspreid

  • slideshow dierziekte 3
  • varkenspest, mond-en-klauwzeer,
   vogelgriep, Q-koorts, gekkekoeienziekte...

  • slideshow dierziekte 4
  • massale ruimingen zijn het gevolg

  • slideshow dierziekte 5
  • sommige dierziekten zijn
   ook gevaarlijk voor mensen

 • Previous
 • Next

Dierziekten

Bij de uitbraak van een dierziekte worden dieren op grote schaal geruimd. Zo zijn er sinds de varkenspest in 1997 meer dan 43 miljoen zieke én gezonde dieren geruimd in Nederland. Denk maar aan de uitbraken van varkenspest, vogelgriep, MKZ, BSE en Q-koorts. Nederland heeft een enorm hoge veedichtheid. Bovendien importeren en exporteren we grote hoeveelheden vee over internationale grenzen. Het is daarom niet de vraag óf, maar wannéér een nieuwe grootschalige uitbraak van ziekte plaats zal vinden.

Lees meer

De ergste misstanden:

 • Het welzijn van dieren wordt aangetast door ziekte.
 • Gezonde dieren worden geruimd.

 

Dierziekten

In 1997 brak de varkenspest uit. Iedereen, inclusief de overheid, riep dat de internationale veetransporten aan banden moesten worden gelegd om verspreiding van ziektes te voorkomen. Desondanks zijn internationale veetransporten sindsdien verder toegenomen.

Vaccinaties, die voor veel ziektes wel voorhanden zijn, worden om commerciële redenen niet gebruikt. Bijvoorbeeld omdat sommige landen geen vlees willen importeren van gevaccineerde dieren. Of omdat men de prijs voor de vaccinatie niet wil betalen. Zodra een dierziekte uitbreekt, worden standaardmaatregelen genomen. Meestal betekent dit het ruimen van (gezonde) dieren en vervoersverboden waardoor de stallen overvol raken.

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de belangrijkste dierziektes. Ook vind je veel informatie en het laatste nieuws op de website van het ministerie van Economische Zaken. Op deze website ontbreekt echter een overzicht van diervriendelijke preventieve maatregelen, zoals minder dieren houden, minder transport en fokken op robuuste sterke dieren in plaats van op snelle groei.

Vogelgriep

Dit virus steekt regelmatig de kop op. Er zijn verschillende varianten van de vogelgriep. In het ergste geval krijgen de vogels griepachtige verschijnselen en overlijden ze snel na besmetting. Zodra er een besmet dier is gevonden, wordt de hele stal geruimd om verdere verspreiding te voorkomen. Sinds de herfst van 2014 zijn er weer diverse uitbraken van vogelgriep geweest, met de laatste uitbraak in de winter van 2016. Voor het eind van 2016 werden al meer dan 700.000 kippen en eenden geruimd. Lees meer over de vogelgriep.

Het Schmallenberg-virus

In de zomer van 2011 hadden de koeien op meerdere melkveebedrijven last van koorts, diarree en verminderde melkproductie. In de winter van 2012 werden er uitzonderlijk veel misvormde lammetjes geboren. Wat bleek? Er is een nieuw virus voor herkauwers. Lees hier meer over het Schmallenberg-virus.

Varkenspest

Varkenspest veroorzaakt onder andere koorts en diarree, en uiteindelijk sterfte. De uitbraak in 1997 en 1998 leidde tot een ruiming van twaalf miljoen varkens, waarvan het grootste deel preventief. Varkenspest duikt nog regelmatig op in Oost-Europa. Lees meer over varkenspest.

BSE

BSE, ofwel gekkekoeienziekte, tast het centrale zenuwstelsel aan. Om de ziekte te controleren, zijn er in Nederland tussen 1997 en 2005 ruim 6.500 koeien preventief afgemaakt. De laatste keer dat er BSE is aangetroffen in Nederland was in september 2010. Aan deze ziekte kunnen ook mensen sterven. Lees meer over BSE.

Mond- en klauwzeer

MKZ veroorzaakt koorts en blaren. Tijdens de laatste uitbraak in 2001 zijn er in Nederland ruim 260.000 koeien, schapen en geiten afgemaakt. Ook hobbydieren moesten eraan geloven. De ziekte komt nog veel voor in derdewereldlanden. Lees meer over MKZ.

Q-koorts

Q-koorts veroorzaakt onder andere spontane abortussen bij geiten en schapen. Maar de ziekte is ook besmettelijk voor mensen: in 2009 werden ruim 2.300 mensen ziek. Medio 2008 begon de overheid met maatregelen om verspreiding tegen te gaan, in totaal zijn er 62.500 geiten en schapen geruimd. Lees meer over de Q-koorts.

Runder-TBC

Runder-TBC is vergelijkbaar met de menselijke variant. Nederland werd in 1999 vrij verklaard van deze ziekte verklaard. Toch werden er in 2012 besmette Nederlandse kalveren aangetroffen. Ook mensen kunnen runder-TBC krijgen. Lees meer over runder-TBC.

Blauwtong

Blauwtong veroorzaakt koorts en ontstekingen. Vooral schapen zijn er gevoelig voor, maar ook andere herkauwers kunnen drager zijn en ziek worden. In 2007 werden schapen en runderen uit risicogebieden (preventief) afgemaakt. Lees meer over blauwtong.

Wat wil Wakker Dier vooral verbeteren?

 • Waar mogelijk ziektes voorkomen door vaccinatie.
 • Verspreiding van ziektes voorkomen door minder gesleep met dieren.
 • Geen ruimingen van gezonde dieren.

nieuws over dierziekten

20 dec 2016 Vogelgriep slaat om zich heen

De vogelgriep is nu ook uitgebroken in pluimveerijk gebied in Gelderland met bijna 300.000 slachtoffers tot gevolg. Deze winter telt al ruim 600.000 slachtoffers. Wakker Dier pleit voor preventieve vaccinatie en inkrimpen van de veestapel. Lees meer.  

26 nov 2016 Vogelgriep eist 190.000 slachtoffers

Op een bedrijf met eenden is vogelgriep gevonden. Op 3 andere plekken worden de eenden preventief geruimd. Samen gaat het om 190.000 dieren. Wakker Dier wil minder dieren en vaccinaties om de ellende van de steeds terugkerende vogelgriep te beperken. 

20 jun 2016 Verbod op uitloop voor kippen??

De gemeente Oss overweegt een verbod voor biologische en vrije uitloop kippen als dieronvriendelijke en omstreden maatregel ter voorkoming van vogelgriep. Wakker Dier protesteert. 

3 dec 2014 Eendagskuikens

Eendagskuikens zijn kind van de rekening bij de vogelgriep. Miljoenen kuikens zijn gedood. Lees meer.

Laatste update: januari 2017.

wat kun jij doen?