Vooruitgang

duim omhoog_website

Totaal uitgegeven door Nederlanders aan eieren met een dierenwelzijnskeurmerk

2017: 115 miljoen
2018: 143 miljoen
Stijging van 25%

duim omhoog_website

Percentage kooikippen in kippenhouderijen

2010: 40%
2019: 10%
Afname van 30%

duim omhoog_website

Aantal dieren en boeren met het Beter Leven keurmerk

2012: 6 miljoen dieren, 805 boeren
2019: 38,3 miljoen dieren, 1.813 boeren
Stijging van 638% en 225%

duim omhoog_website

Percentage vleesaanbiedingen in supermarkten met een dierenwelzijnskeurmerk

2015: 10%
2019: 49%
Stijging van 39%

Stilstand

duim midden_website

Percentage van de totale vleesomzet dat een dierenwelzijnskeurmerk heeft

2017: 30%
2018: 30%

duim midden_website

Percentage van de totale zuivelomzet dat een dierenwelzijnskeurmerk heeft

2017: 9%
2018: 9%

duim midden_website

Percentage vleeskuikens dat de slachtleeftijd niet haalde

2015: 3,4%
2018: 3,4%

Achteruitgang

duim omlaag_website

Vleesverbruik per hoofd van de bevolking

2017: 76,6 kg
2019: 77,8 kg
Stijging van 1,2 kg

duim omlaag_website

Percentage biggetjes dat sterft voordat ze bij hun moeder zijn weggehaald

2005: 12,3%
2017: 13,3%
Stijging van 1%

duim omlaag_website

Aantal melkkoeien in Nederland

2000: 1,5 miljoen
2019: 1,6 miljoen
Stijging van 7%

duim omlaag_website

Aantal leghennen in Nederland

2000: 44,0 miljoen
2019: 44,3 miljoen
Stijging van 0,7%

duim omlaag_website

Aantal kipaanbiedingen zonder dierenwelzijnskeurmerk

eerste halfjaar 2019: 63%
eerste halfjaar 2020: 69%
Stijging van 6%