• stem van de vergeten dieren in de Nederlandse vee-industrie