• stem van de vergeten dieren in de Nederlandse vee-industrie

Wat doet Wakker Dier?

Wakker Dier zet zich in voor de dieren in de vee-industrie. Onze droom is een samenleving waarin de dieren uit de veehouderij met respect worden behandeld. Wij geloven dat onze droom werkelijkheid kan worden, als heel Nederland wakker wordt. Want alleen samen kunnen we de vergeten dieren in de vee-industrie een beter leven geven. Hoe schudden we Nederland wakker?

Bewustwording

In de pers en met reclame laten we zien hoe er in Nederland met dieren in de vee-industrie wordt omgesprongen. Zo schudden we bedrijfsleven, overheid en burgers wakker en brengen we de publieke discussie op gang.

Bedrijven wakker schudden

We spreken bedrijven en A-merken aan op dierenleed en vragen hen actie te ondernemen. Bijvoorbeeld door over te schakelen naar vrije-uitloopeieren of op vlees met een keurmerk. Ook vragen we restaurants om een diervriendelijkere menukaart, bijvoorbeeld zonder blank kalfsvlees.

Voorlichting

We geven voorlichting: een beter leven voor dieren begint op je eigen bord. Hierbij richten we ons met name op consumenten die openstaan voor onze boodschap en bereid zijn om te sleutelen aan hun eigen consumptiegedrag.

Wetgevingsbeïnvloeding

Wij streven naar betere wetten voor dierenwelzijn en voeren juridische procedures. Bijvoorbeeld tegen misleidende reclame of bedrijven die de (welzijns-) regels overtreden.

successen van Wakker Dier

wat kun jij doen?