• stem van de vergeten dieren in de Nederlandse vee-industrie
  • financien

Financiƫn van Wakker Dier

Hoe komt Wakker Dier aan inkomsten?

De baten zijn voor het overgrote deel afkomstig van een groeiend aantal donateurs: inmiddels bijna 33.000 mensen. Verder ontvangen wij vanaf 2016 voor een periode van 5 jaar een jaarbijdrage van 0,5 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Incidenteel zijn er ook bijdragen van andere particuliere fondsen. Tot slot ontvangen we rente over de financiële reserve.

Subsidievrij en onafhankelijk

In de vee-industrie spelen grote economische belangen. Daarom is het belangrijk dat we opkomen voor deze dieren zonder financieel afhankelijk te zijn van bedrijven of overheid. Dus kiezen wij ervoor om 100% subsidievrij te werken.

Meer weten over fondsenwerving?

Jaarverslag hoofdstuk 3 downloaden en bekijkenIn hoofdstuk 3 van het jaarverslag vind je alles over donateurs en fondsenwerving. Aan bod komen het financieringsmodel, werving, behoud, upgrading en achterbancommunicatie.

Waar wordt jouw geld aan besteed?

Jouw giften zijn bestemd om de dieren te helpen. Donaties worden daarom zo snel mogelijk ingezet. Afgezien van een beperkte continuïteitsreserve, pot Wakker Dier geen gelden op. In 2015 werden de donaties als volgt besteed:

34% We spreken bedrijven aan op dierenleed en vragen hen om actie te ondernemen.
16%Bewustwording: via de pers en reclame laten we zien hoe er in ons land met de landbouwhuisdieren wordt omgesprongen.
20% Voorlichting: wij geven voorlichting - een beter leven voor de dieren begint op je eigen bord.
1%Wetgevingsbeïnvloeding: wij streven naar betere wetten voor dierenwelzijn en voeren juridische procedures.
23% Fondsenwerving: zo garanderen we groei om meer voor de dieren te kunnen doen.
6% Overhead: bijvoorbeeld huur kantoor, post en ICT.


 

Salaris directeur

De directeur is een betaalde medewerker in dienst van de stichting. Zijn salaris komt uit op € 2.660,- (netto) per maand. Verder ontvangt hij 8% vakantiegeld, een gewone pensioenregeling en reiskostenvergoeding (tweedeklas OV). Er zijn geen andere extra’s.

Volgens het weekblad Elsevier is onze directeur een van de slechtst betaalde directeuren van Nederland. Daar zijn we best een beetje trots op.

Lage overhead

Wij vinden het belangrijk om de kosten laag te houden: bij ons geen hoge salarissen en geen duur kantoor. Dit werd bevestigd door onderzoek, uitgevoerd door accountants van PwC, in opdracht van het VFI (Vereniging Fondsenwervende Instellingen).

Meer weten over onze financiën?

Jaarverslag hoofdstuk 6 downloaden en bekijkenIn hoofdstuk D van het jaarverslag vind je alles over de financiën. Aan bod komen de jaarrekening, de bijbehorende toelichting en een overzicht van de interne controle- en beheermaatregelen.

Hoofdstuk D bevat ook de accountantsverklaring over de jaarrekening.

successen van wakker dier

Laatste update: februari 2017.

wat kun jij doen?