• stem van de vergeten dieren in de Nederlandse vee-industrie
 • mvo wakker dier

MVO-beleid

Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij er alles aan doen om onze idealen ook in de eigen organisatie door te voeren. Dat betekent beleid bepalen, beleid dat we jaarlijks verantwoorden in ons jaarverslag, waarbij we ons houden aan internationale richtlijnen. In de Zelfverklaring kun je dit beleid tot in detail nalezen. En hier stippen we drie speerpunten aan. 

Onze spraakmakende campagnes zijn gebaseerd op feiten

De kern van onze onderneming is campagne voeren, via communicatie heersende opvattingen beïnvloeden. We zijn erop gericht de huidige behandeling van dieren door de vee-industrie te veranderen. Met spraakmakende reclame en spotjes vestigen we de aandacht op het lot van deze dieren. Dat doen we met open vizier, en met controleerbare cijfers en getallen. Door het lot van de dieren te laten zien, willen we mensen in het hart raken, en tot ander gedrag aanzetten.

We gaan zorgvuldig met alle partijen om

We vestigen met onze campagnes de aandacht op wantoestanden in de vee-industrie, en raken daarmee de belangen van vele partijen. Ook die partijen hebben recht op een fatsoenlijke ondubbelzinnige behandeling, door ze zorgvuldig en feitelijk, dus eerlijk te informeren. Zo bieden wij ze de kans om andere keuzes te maken.

En we geven het goede voorbeeld

Als wij A-merken en supermarkten aanspreken over de manier waarop zij de boeren behandelen, dan moeten wij als organisatie niet in diezelfde valkuil stappen. Geen toeleveranciers afknijpen, maar hen eerlijk betalen zodat zij goed werk kunnen leveren. En we gaan dus ook niet voor een dubbeltje minder naar een andere toeleverancier, maar kiezen voor langdurige relaties.

In ons jaarverslag

Jaarverslag hoofdstuk MVO downloaden en bekijkenkun je onze verantwoording nalezen. Bij de opbouw van deze verslaglegging houden we ons aan de internationaal erkende GRI-richtlijn.

Om precies te zijn

is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen volgens het MVO-platform “…een resultaatgericht proces waarbij een organisatie over de gehele keten van haar activiteiten verantwoordelijkheid neemt voor de effecten op sociaal, ecologisch en economisch gebied, daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met belanghebbenden.”

Omdat we onze donateurs helder informeren

hebben we de Transparant Prijs gekregen. Deze Prijs is opgezet voor goede doelen, om ze te stimuleren in hun jaarverslag transparant te zijn over hun inspanningen. Ook in 2012 hebben we deze mooie prijs in de categorie groot ontvangen.

 • winnaar transparant prijs 2014

Laatste update: maart 2017.

Ook op kantoor

heeft Wakker Dier een voorbeeldfunctie. Natuurlijk gaan we niet in zee met een bank die de vee-industrie steunt, maar zitten we bij de duurzame, diervriendelijke Triodosbank. En al is Wakker Dier niet tegen het eten van vlees, op kantoor eten wij alleen vegetarisch. Want hoe minder vlees wij allen eten, hoe beter. 

Eten en drinken

 • We lunchen uitsluitend vegetarisch
 • Producten met dierlijke ingrediënten zijn altijd biologisch
 • Koffie, thee en suiker zijn bovendien fair trade
 • Onze vaste leveranciers verzoeken we om ook in hun organisatie diervriendelijk te lunchen

Energie

 • We gaan met de fiets of met het openbaar vervoer naar ons werk
 • We gebruiken gas en elektra van honderd procent Nederlandse windenergie, en alleen spaarlampen
 • We hebben energiezuinige vloerverwarming
 • We printen op honderd procent gerecycled papier

Recycling

 • We scheiden alle afval
 • We verzamelen lege cartridges voor stichting AAP
 • We hebben tweedehands kantoormeubels
 • Onze ecologische schoonmaakmiddelen zijn biologisch afbreekbaar