• stem van de vergeten dieren in de Nederlandse vee-industrie
  • organogram wakker dier 470x300

De organisatie van Wakker Dier

Structuur

Wakker Dier functioneert zelfstandig en is geen onderdeel van een grotere organisatie. Zij opereert vanuit een tweetal stichtingen: stichting Wakker Dier (statuten en ANBI-gegevens) en stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren (statuten en ANBI-gegevens). Beiden streven hetzelfde doel na: het bevorderen van het welzijn van landbouwhuisdieren. De stichtingen zijn statutair met elkaar verbonden en hebben een identiek bestuur.

We werken vanuit een stelsel waarin functiescheiding centraal staat:

  • ‘toezichthouden’: bestuur
  • ‘besturen’: directeur
  • ‘uitvoeren’: medewerkers

Externe beoordeling van het functioneren vindt achteraf plaats door twee partijen: Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de accountant.

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk. Zij bepaalt het beleid, houdt toezicht op de uitvoering en is verantwoordelijk voor het afleggen van verantwoording (bestuursreglement). Ook geeft men op hoofdlijnen leiding aan de directeur (directiestatuut).

Meer over de wijze waarop het bestuur haar functie uitoefent vind je in de verantwoordingsverklaring die jaarlijks aan het jaarverslag wordt toegevoegd. Maak hier nader kennis met de bestuursleden.

Personeel

Het personeel van Wakker Dier bestaat uit een goed opgeleid en compact team met een net beloningsbeleid. Kerntaken hebben we in huis, de rest besteden we uit aan een flexibele schil van freelancers. Zo kunnen we snel en beweeglijk kunnen opereren. Maak hier nader kennis met het personeel.

Meer weten over onze organisatie?

Jaarverslag hoofdstuk organisatie downloaden en bekijkenIn hoofdstuk 4 van het jaarverslag vind je alles over de organisatie, het bestuur en het personeel. Verder komen aan bod: de organisatiestructuur, de planning- en controlcyclus, het personeelsbeleid en de arbeidsvoorwaarden.

successen van wakker dier

Laatste update: maart 2016.

wat kun jij doen?