Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij er alles aan doen om onze idealen ook in de eigen organisatie door te voeren. Dat betekent beleid bepalen, beleid dat we jaarlijks verantwoorden in ons jaarverslag, waarbij we ons houden aan internationale richtlijnen. In de Zelfverklaring kun je dit beleid tot in detail nalezen. En hier stippen we drie speerpunten aan.

Onze spraakmakende campagnes zijn gebaseerd op feiten

De kern van onze onderneming is campagne voeren, via communicatie heersende opvattingen beïnvloeden. We zijn erop gericht de huidige behandeling van dieren door de vee-industrie te veranderen. Met spraakmakende reclame en spotjes vestigen we de aandacht op het lot van deze dieren. Dat doen we met open vizier, en met controleerbare cijfers en getallen. Door het lot van de dieren te laten zien, willen we mensen in het hart raken, en tot ander gedrag aanzetten.

We gaan zorgvuldig met alle partijen om

We vestigen met onze campagnes de aandacht op wantoestanden in de vee-industrie, en raken daarmee de belangen van vele partijen. Ook die partijen hebben recht op een fatsoenlijke ondubbelzinnige behandeling, door ze zorgvuldig en feitelijk, dus eerlijk te informeren. Zo bieden wij ze de kans om andere keuzes te maken.

En we geven het goede voorbeeld

Als wij A-merken en supermarkten aanspreken over de manier waarop zij de boeren behandelen, dan moeten wij als organisatie niet in diezelfde valkuil stappen. Geen toeleveranciers afknijpen, maar hen eerlijk betalen zodat zij goed werk kunnen leveren. En we gaan dus ook niet voor een dubbeltje minder naar een andere toeleverancier, maar kiezen voor langdurige relaties.

In ons jaarverslag

kun je onze verantwoording nalezen. Bij de opbouw van deze verslaglegging houden we ons aan de internationaal erkende GRI-richtlijn.