VACATURE: LID VAN RAAD VAN TOEZICHT  (ONBEZOLDIGD)

Wij zoeken een nieuw lid van onze raad van toezicht. De raad adviseert het bestuur van Wakker Dier en houdt actief toezicht op de algemene gang van zaken, waaronder in het bijzonder:

  • De voortgang op het behalen van het doel;
  • De strategievorming en uitvoering;
  • Effectieve risicobeheersing;
  • Goed functioneren van de organisatie op basis van statuten en reglementen.

Bekijk de hele vacature.