Het leed van de plofkalkoen

In Nederland worden jaarlijks zo’n 2,3 miljoen kalkoenen vetgemest voor de slacht. De leefomstandigheden zijn vergelijkbaar met die van de plofkip: het gros van de dieren komt nooit buiten en leeft met veel dieren op elkaar gepropt in hun eigen poep. Gemiddeld weegt een kalkoenhaan bij de slacht na 20 weken al 20 kilo en een hen na 12 weken 10 kilo. Deze veel te snelle groei en slechte leefomstandigheden eisen hun tol. Zo hebben veel kalkoenen last van pijnlijke voetzweren en loopproblemen en kampen ze met  geïrriteerde ogen en luchtweg- en darmproblemen. Bovendien zijn het antibioticagebruik en de vroegtijdige sterfte hoog. Zie voor meer informatie het rapport ‘De Plofkalkoen’.

 

‘De nieuwe AH kalkoen’

De nieuwe kalkoen van Albert Heijn komt uit Frankrijk en is van een ras dat langzamer groeit dan de gemiddelde Nederlandse kalkoen. Behalve meer tijd om te groeien, krijgen de dieren meer ruimte in de stal: maximaal 7,2 dieren per vierkante meter in plaats van de huidige 8,5. Ook krijgen ze daglicht, meer afleiding en plantaardig voer. Sommige dieren krijgen ook frisse lucht in de stal. De betere omstandigheden en het andere ras zorgen voor een sterftecijfer dat twee keer lager is dan bij Nederlandse plofkalkoen, aldus de grootgrutter.
Hanneke van Ormondt, Wakker Dier: “De Nieuwe AH kalkoen is een goede tussenstap, maar ook deze dieren komen nooit buiten. En daar hebben alle dieren recht op”.
Uiterlijk half oktober is alle kalkoen in het verse vleesschap vervangen door ‘De Nieuwe AH-kalkoen’. Eind maart 2017 geldt dat ook voor alle vleeswaren met kalkoen.

Plofkalkoen-vrije Kerst?

Wakker Dier wil een Kerst zonder plofkalkoen op tafel. Wakker Dier hoopt dan ook dat andere supermarkten de stap van Albert Heijn volgen, of – nog liever – een stap verder gaan door de plofkalkoen te vervangen door kalkoen met minimaal één Beter Leven ster van de Dierenbescherming. De normen voor 1 ster bepalen onder andere dat de kalkoenen een overdekte buitenuitloop hebben. Bovendien hecht Wakker Dier veel waarde aan de controles die het keurmerk uitvoert en de herkenbaarheid voor de consument.