Aparte vergunningen voor varkens en kippen

De milieuvergunning voor de gigastal is in twee trajecten verdeeld: één voor de varkens en één voor de kippen. De provincie Limburg heeft in april 2014 de vergunning voor het varkensdeel verleend. Hiertegen hebben Wakker Dier, omwonenden en de plaatselijke bewonersorganisatie ‘Behoud de Parel’ beroep aangetekend. De Raad van State oordeelde vandaag dat deze vergunning onterecht is verleend, maar dat de bouw met een kleine aanpassing toch mag doorgaan. Wakker Dier en de andere partijen zijn ook  tegen de vergunning voor het kippendeel in beroep gegaan. De rechtbank zal hier waarschijnlijk binnen een half jaar uitspraak over doen.

Politiek sprak zich eerder uit tegen de gigastal

Wakker Dier is verontwaardigd, dat het kabinet niet heeft ingegrepen. Terwijl oud-staatsecretaris Bleker in 2012 het voornemen uitsprak om megastallen voor meer dan 10.000 varkens of 240.000 kippen te verbieden. Hij schoof het formele besluit echter door naar een volgend kabinet. De geplande gigastal zou de eerste zijn die de grens van een megastal met een factor tien overschrijdt. Eerder ontstond al ophef nadat Wakker Dier aantoonde dat het bedrijf diverse subsidies met een totaal van minimaal €2,1 miljoen toegezegd had gekregen.

Industrievarkens en plofkippen

Vooral de dieren zijn de dupe in de geplande gigastal. Nederlandse supermarkten zullen het vlees weigeren vanwege de dieronvriendelijkheid. Het varkenswelzijn is zo slecht dat het vlees niet voldoet aan de minimumnorm van één Beter Leven ster die alle supermarkten eind dit jaar invoeren. De kippen zijn de bekende plofkippen. Ze zitten opeengestapeld op lopende banden, met circa twintig kippen op een vierkante meter, drie etages hoog. Waarschijnlijk zal het bedrijf haar vlees dan ook alleen aan het buitenland kunnen verkopen.

Boeronvriendelijk

De gigastal dwarsboomt de noodzakelijke omslag naar een diervriendelijkere en duurzamere landbouw. Zowel de Commissie Van Doorn als de Dialoog Megastallen concludeerden al eerder dat grootschalige industriële veehouderij geen toekomst heeft in Nederland. De geplande gigastal is een klap in het gezicht van de veehouders die de omslag wel willen maken. Wakker Dier vindt dat er energie gestoken moet worden in een diervriendelijkere veesector, in plaats van verdere industrialisering en verwijdering van de maatschappij.