Konijnen in Nederland

In Nederland zijn er zo’n 70 commerciële konijnenhouderijen die gezamenlijk ruim 320 duizend konijnen houden. Konijnenhouders in Nederland houden konijnen in ‘welzijnskooien’ of in het ‘parksysteem’. Deze konijnen worden voornamelijk geëxporteerd. Het konijnenvlees in de Nederlandse supermarkten komt meestal uit het buitenland.

Afgelopen Kerst vond Wakker Dier in elf supermarktenketens konijnenvlees uit traditionele kooien uit Frankrijk, Hongarije en zelfs China. Ook Albert Heijn bleek konijn uit het buitenland te halen, maar dan uit iets grotere kooien. Enkel Plus en Jan Linders verkochten vorige Kerst, naast kooikonijn, konijn met 1 Beter Leven ster van de Dierenbescherming. Op dit moment is er in Nederland geen konijnenhouder meer die voldoet aan de normen van het Beter Leven keurmerk. Supermarkt Boni verkocht als enige geen konijn.

Overzicht huisvestingsystemen voor konijnen: geen konijn komt buiten

 

  • Traditionele kooi

Vrijwel alle geïmporteerde konijnen leven op draadgaas in traditionele kooien met minder ruimte dan een A4-tje per konijn (17 tot 22 dieren per m2). Ze kunnen niet huppelen, niet rechtop zitten en niet uitgestrekt liggen. De konijnen lijden aan gewrichtspijnen, het draadgaas veroorzaakt pijn aan hun pootjes en er is veel afwijkend gedrag zoals knagen aan het gaas. De sterfte is enorm hoog: 1 op de 5 à 6 konijnen haalt de slachtleeftijd niet.

 

  • ‘Welzijnskooi’

Bijna alle Nederlandse kooien zijn zogenaamde ‘welzijnskooien’. Deze kooien geven de dieren iets meer ruimte dan traditionele kooien (14 tot 17 dieren per m2 in plaats van 17-22), ze kunnen rechtop zitten, er is een blokje hout of wat stro/hooi aanwezig en er is een plateau voor de moederkonijnen zodat ze zich even aan hun jongen kunnen onttrekken. De sterfte in deze welzijnskooien is nog steeds erg hoog.

Albert Heijn vertelde Wakker Dier dat zij ‘First Class’ konijnen uit Hongarije importeert vanwege de lagere sterfte. Volgens de specificaties die Albert Heijn aangeeft, lijkt het een verbetering op de Nederlandse ‘welzijnskooi’: gedeeltelijk dichte vloer, daglicht, iets meer ruimte en geen transport.

Konijn in parksysteem

Foto: Wakker Dier

 

  • Parksysteem

In het parksysteem leven vleeskonijnen met 12,5 dieren per vierkante meter in groepen van minstens 20 dieren. Door een open dak en plateaus is er wat ruimte om te huppelen. Daarnaast bestaat de vloer veelal uit kunststof matten in plaats van draadgaas, krijgen de dieren ruwvoer en knaaghout en zijn er PVC-buizen die als tunnel dienen. De moederdieren worden wel nog in ‘welzijnskooien’ gehouden, al wordt er in Nederland momenteel gewerkt aan een verbetering voor deze moeders. Het parksysteem is sterk in opkomst sinds een aantal Belgische supermarkten dit als ondergrens stelt. Afgelopen Kerst verkochten Aldi, Lidl, Dirk en Dekamarkt konijnenvlees uit het Parksysteem.

konijn in parksysteem

Foto: www.maatlatduurzamehouderij.nl

 

  • Konijn met 1 Beter Leven ster

De Dierenbescherming heeft normen opgesteld voor 1 ster van het Beter Leven keurmerk. Het keurmerk stelt eisen aan de huisvesting van zowel de vleeskonijnen als de moederkonijnen. Ze hebben meer ruimte, worden in grotere groepen gehouden, de roostervloer is van plastic, ze krijgen wortels en een liksteen en daglicht in de stal. De moederkonijnen hebben stro.