• stem van de vergeten dieren in de Nederlandse vee-industrie

Miljoenen biggen hebben kiespijn

14 mei 2004

Share to Facebook Share to Twitter Share to LinkedIn Share by email
In de Nederlandse bio-industrie lopen jaarlijks miljoenen biggen met kiespijn rond omdat onverdoofd de hoektanden zijn geknipt. Wakker Dier zal vandaag 14 mei 2004 samen met 24 tandartsen een petitie aanbieden aan minister Veerman waarin een verbod wordt geëist. Daarnaast worden de ambtenaren van zijn ministerie op een ludieke manier uitgenodigd het tandenknippen zelf te ervaren zodat zij de urgentie van dit onderschatte probleem in gaan zien. Het pijnlijke knippen van de hoektanden gebeurt in de bio-industrie onverdoofd en routinematig. Terwijl Europese regelgeving het knippen alleen in uitzonderingsgevallen toestaat.
De tandzenuw komt door het knippen bloot te liggen waardoor tandzenuwontstekingen ontstaan. Miljoenen biggen lopen hierdoor met kiespijn rond. De biologische varkenssector, waar tandenknippen verboden is, bewijst dat de ingreep onnodig is. Wakker Dier voert samen met tandartsen actie omdat zij dagelijks met veel aandacht het gebit van mensen verzorgen. Voor een open tandzenuw worden zij op vrije dagen met spoed opgepiept. De tandartsen zijn verontwaardigd dat bij biggen de hoektanden onverdoofd en zelfs tot aan de zenuw worden afgeknipt. Zie voor meer achtergrondinformatie de factsheet op deze website onder bio-industrie - rapporten. Het knippen van de hoektanden vindt plaats bij meer dan de helft van de biggen in de bio-industrie. Boeren doen dit omdat ze willen voorkomen dat biggen elkaar (mede door toenemende worpgrootte en daardoor meer concurrentie om spenen) verwonden en zeugen hun biggen minder snel laten zogen. Het middel is echter veel erger dan de kwaal. Bij (bijvoorbeeld biologische) biggen waarbij de tanden niet geknipt zijn, blijken nauwelijks problemen op te treden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat na tandenknippen bij 92% van de biggen een ontsteking in de tandholte ontstaat. Hierdoor ontstaat langdurige kiespijn. Daarnaast ontstaat door tandknippen ontstoken tandvlees (31%), splijten van de tand (26%), ontsteking in de bovenlip (20%) en een ontstoken gehemelte (14%). Soms ontstaan ernstige kaakontstekingen en zelfs verhoogde sterfte. Volgens het Ingrepenbesluit is toegestaan ‘het knippen van de tanden van biggen tot de leeftijd van zeven dagen indien blijkt dat de uiers van zeugen of de oren of staarten van andere varkens worden verwond wanneer de ingreep niet is toegepast’. In de praktijk gebeurt het tandenknippen echter zonder dit bewijs toch routinematig. Uit onderzoek van de Wetenschapswinkel Rechten Universiteit Utrecht blijkt dat de AID dit soort regels niet controleert. Bij een controlebezoek kan de AID niet meer achteraf zien of er echt problemen optraden op het moment dat de boer besloot de hoektanden te knippen. Wakker Dier wil een verbod op het tandenknippen. Als alternatief zouden in uitzonderingsgevallen de hoektanden minder scherp gemaakt kunnen worden met een slijpmachine. Tanden slijpen veroorzaakt aanzienlijk minder verwondingen dan knippen, zo concludeerde ook het Veterinair Comité van de EU eerder. Dit zou alleen mogen gebeuren door een dierenarts als deze verwondingen ziet; naar verwachting vrijwel nooit.
« Terug naar persberichten
Share to Facebook Share to Twitter Share to LinkedIn Share by email

successen van Wakker Dier

wat doet Wakker Dier?

In de Nederlandse vee-industrie produceren we jaarlijks zo'n 500 miljoen dieren, vaak onder afschuwelijk omstandigheden. Wakker Dier geeft deze ‘vergeten’ dieren een stem. Wij schudden iedereen wakker, want iedereen kan kiezen voor een beter dierenwelzijn.

wat kun jij doen?