Onderzoek Profundo: 9 pensioenfondsen investeren in megastallen

Economisch onderzoeksbureau Profundo deed in opdracht van Wakker Dier onderzoek naar de rol van Nederlandse pensioenfondsen in de ontwikkeling en schaalvergroting van de buitenlandse vee- en vleessector. Profundo onderzocht steekproefsgewijs drie grote vleesverwerkende bedrijven: Brasil Foods (BRF), Charoen Pokphand Foods (CP, Azië) en Marfrig Alimentos (MA, Brazilië). Alleen al bij deze drie bedrijven werden tussen 2010 en september 2013 23 financiële relaties (obligaties en aandelen) gevonden met negen grote Nederlandse pensioenfondsen: ABP (overheid en onderwijs), bpfBOUW, Pensioenfonds van de Metalektro (PME), Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), Pensioenfonds Vervoer, PFZW, PNO Media, Pensioenfonds Openbaar Vervoer en het Spoorwegpensioenfonds. Concrete bedragen werden slechts negen keer genoemd door de fondsen en bedroegen gezamenlijk 170 miljoen euro. Omdat veel pensioenfondsen niet zijn meegenomen in dit onderzoek, en omdat er veel meer buitenlandse beursgenoteerde vleesproducerende bedrijven zijn waar de pensioenfondsen mogelijk in beleggen, vreest Wakker Dier dat de Nederlandse pensioensector in werkelijkheid miljarden investeert in de wereldwijde vleesindustrie.

Pensioenfondsen stellen geen concrete eisen aan dierenwelzijn

Op dit moment stellen Nederlandse pensioenfondsen geen of weinig eisen op het gebied van dierenwelzijn. Van de negen onderzochte pensioenfondsen, is alleen bij PNO Media het respecteren van dierenwelzijn één van de principes in de Code Verantwoord Beleggen. In de praktijk komt daar kennelijk niets van terecht, want ook PNO belegt in legbatterijen in China – een houderijvorm die in de EU verboden is vanwege dierenleed. Profundo vond bij geen enkel pensioenfonds concreet beleid met duidelijke eisen aan dierenwelzijn, zoals de minimale EU-normen.

Loze kreten en greenwashing

Ook op breder MVO-vlak maken Nederlandse pensioenfondsen hun beloften niet waar. Ze zeggen in toenemende mate maatschappelijk te beleggen, en sluiten zich aan bij bijvoorbeeld de VN Global Compact principes. Hierin staat onder andere dat men voorzichtig om moet gaan met het milieu en het klimaat. Wakker Dier: “Dit blijken loze kreten te zijn, als je weet dat er veel geld wordt geïnvesteerd in gigantische megastallen die een grote bijdrage leveren aan klimaatverandering, milieuvervuiling, antibioticaresistentie en ontbossing”.

Meer inzicht nodig

Pensioenfondsen zijn erg ondoorzichtig over de inzet van hun geld. Ze publiceren niet duidelijk waar zij in beleggen, ook al moeten pensioenfondsen ‘de belangen van alle deelnemers evenwichtig behartigen’ volgens de pensioenwet. Maar op dit moment heeft de deelnemer totaal geen inzicht. Wakker Dier: “Als er meer inspraak was, zou er nooit zoveel worden geïnvesteerd in stallen die in Europa verboden zijn vanwege dierenleed. Daarom is het belangrijk dat we nu boven tafel krijgen om wat voor stallen en bedragen het precies gaat.” Wakker Dier maant vandaag de negen grote pensioenfondsen per brief om meer openheid te geven en concrete eisen te gaan stellen aan dierenwelzijn.