De kalkoensector in Nederland

In Nederland leven bijna 800 duizend kalkoenen op zo’n 41 bedrijven die elk gemiddeld 20.000 dieren houden. Omdat er vanaf elk bedrijf meerdere keren per jaar kalkoenen naar de slacht gaan, worden er jaarlijks in totaal zo’n 2,3 miljoen kalkoenen in Nederland afgemest voor de slacht. De slacht vindt plaats in Duitsland, wat ook de grootste afzetmarkt voor de Nederlandse kalkoen is. Het gros van de dieren komt nooit buiten, en leeft met veel dieren op elkaar gepropt in hun eigen poep. Gemiddeld weegt een kalkoenhaan bij de slacht na 21 weken maar liefst 20 kilo en een hen na 16 weken 10 kilo.

Plofkalkoen: voetzoolzweren, hoge sterfte, slecht voer en veel antibiotica

De snelle groei en slechte leefomstandigheden eisen hun tol van de dieren. Zo hebben veel kalkoenen last van pijnlijke voetzweren. En heeft één op de tien kalkoenen ernstige en chronische problemen met lopen. Veel dieren hebben geïrriteerde ogen of luchtwegproblemen door de slechte stallucht. Ook komen veel darmproblemen voor doordat de dieren een overschot aan eiwitten gevoerd krijgen. Om de dieren ondanks al deze problemen op de been te houden wordt veel antibiotica gebruikt, met het risico op het ontstaan van (multi-)resistente bacteriën tot gevolg.

Parasiet veroorzaakt grote sterfte

Naast alle bovengenoemde ellende vormt blackhead – zwartekoppenziekte – een grote bedreiging voor de kalkoenen. In 2015 kampte 15% van de kalkoenbedrijven met de ziekte. De parasiet die de ziekte veroorzaakt kan in een besmette stal tot wel de helft van de kalkoenen doden. Er is geen werkbaar, toegestaan geneesmiddel voorhanden. De kalkoenen die de ziekte overleven zijn pas na drie tot vier weken uitgeziekt. Hun lijden kan in de tussentijd niet verlicht worden.

Wakker Dier: stop de plofkalkoen

Wakker Dier wil met spoed een einde aan het lijden van de plofkalkoen. Dat betekent dat er paal en perk gesteld moet worden aan de groei van de dieren, en dat de leefomstandigheden snel en drastisch verbeterd moeten worden. Dan kan ook het antibioticagebruik op een verantwoorde manier naar beneden. Wakker Dier schrijft een brandbrief aan staatssecretaris Van Dam en zal ook supermarkten aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

Beeld kalkoenen in stal