De campagne tegen stalmelk

De radiospot was onderdeel van de campagne tegen stalmelk: melk van koeien die jaarrond op stal staan. Door schaalvergroting en intensivering verdwijnen steeds meer melkkoeien uit de wei; inmiddels staan bijna 500.000 dieren altijd op stal. Dit staat haaks op de wens van de Nederlandse bevolking en de overheid, zij vinden de koe in de wei juist heel belangrijk. In een poging het tij te keren, kiezen steeds meer zuivelproducenten voor weidemelk. Zo draagt een groot deel van de verse melk een Weidemelklogo: dit garandeert dat de melk volledig afkomstig is van koeien die minimaal 120 dagen per jaar, 6 uur per dag in de wei mogen grazen. Helaas zijn er nog veel kazen zonder Weidemelklogo, zoals bijvoorbeeld Maaslander en Old Amsterdam. Die kazen worden gemaakt van een mix van weidemelk en stalmelk. Juist omdat er erg veel melk nodig is om kaas te maken – tien liter melk voor één kilo kaas – vindt Wakker Dier dat weidegang en het daarbij behorende weidemelklogo een minimumvereiste voor alle kaasmerken zou moeten zijn. Op de website van Wakker Dier staat een overzicht van kazen met en zonder weidemelklogo.

Weidegang: goed voor koe en landschap

Weidegang is niet alleen belangrijk voor Nederlanders en het Nederlandse landschap, maar vooral ook voor de koe zelf. In de wei kunnen ze vrij bewegen, dansen en hun natuurlijke gedrag beter vertonen. Bovendien hebben weidekoeien minder last van uierontsteking, pootgebreken en klauwontstekingen, en is de vruchtbaarheid beter. Ook het milieu is er bij gebaat, omdat weidegang zorgt voor minder ammoniakuitstoot.

De volledige uitspraak van de RCC in deze zaak is hier te lezen.