Salmonella in hamburger

Salmonella kan door ‘mestbezoedeling’ op vlees terechtkomen en via deze weg mensen infecteren. De bacterie kan diarree, koorts en buikpijn veroorzaken. In heel ernstige gevallen kunnen mensen aan een salmonella-infectie overlijden. Jaarlijks krijgen zo’n 44 duizend mensen symptomen van salmonellabesmetting, vaak door het eten van besmet vlees. Wakker Dier vond de salmonella op hamburgers, hierop mag salmonella volgens de wet niet voorkomen.

(Bijna) bedorven vlees

Naast een salmonellabesmetting, blijkt bij 4 van de 27 geteste vleesproducten (15%) het bedervingsproces al duidelijk ingezet. De betreffende stukjes vlees hadden een kiemgetal van 17 miljoen (varkenssaucijs), 32 miljoen (runderlapje), 33 miljoen (chipolata worstje) en maar liefs 200 miljoen (runderhamburger). Bij een kiemgetal hoger dan 10 miljoen wordt de kwaliteit van het vlees als twijfelachtig tot bedorven beschouwd.

De poepbacterie E. coli

Ook de bekende E. coli poepbacterie is vijf keer aangetroffen in de gourmetpakketten. E. coli bacteriën komen veelvuldig voor in de darmen van dieren en mensen. Het is niet verboden om vlees met E. coli bacteriën te verkopen, mits de hoeveelheid bacteriën beperkt blijft tot minder dan 500 ‘kolonievormende eenheden per gram’ (kve per gram). Want wanneer het product goed wordt verhit, wordt je er niet ziek van. Wel is het vaak een teken dat er bij het slachten ontlasting op het vlees terecht is gekomen. In een uitzending van Zembla in 2013 werd duidelijk dat de veelvuldige mestbezoedeling mede wordt veroorzaakt door de lage prijzen in de supermarkt: de slachtlijnen gaan te snel om hygiënisch te werken. In de steekproef van Wakker Dier werd op 5 van de 27 producten (18,5%) een bezoedeling tussen de 10 en 150 kve per gram aangetroffen.

Listeria monocytogenes in runderhamburger

Eenmaal, op een runderhamburger, is Listeria monocytogenes aangetroffen met een concentratie van 10 kve per gram. Deze bacteriën kunnen leiden tot een voedselinfectie. Jaarlijks worden in Nederland 45 tot 60 personen ziek van een Listeria besmetting, waarvan 15 tot 20 overlijden. Een product mag volgens de NVWA op moment van consumptie (dus na het bakken) niet meer Listeria monocytogenes bevatten dan 100 kve per gram.

Opzet onderzoek gourmetpakketten

Voor dit onderzoek kocht een onafhankelijk monsterbureau zeven gourmetschotels zonder dierenwelzijnskeurmerk die bij zeven Nederlandse supermarkten in de aanbieding waren. Een voedseltest-bureau voerde vervolgens per schotel een indicatieve laboratoriumanalyse uit op 3 of 4 verse, niet-voorgegaarde, vleessoorten. In totaal ging het om 27 monsters van verschillende soorten gourmetvlees. Verdere resultaten over mogelijke besmetting met campylobacter of resistente bacteriën volgen na de Kerst.

Eerder onderzoek BBQ-pakketten

Eerder dit jaar vond Wakker Dier in BBQ-pakketten vijf producten die duidelijk aan het bederven waren alsmede vier E. coli besmettingen. In totaal werden toen 21 monsters genomen. In 2014 ontdekte Wakker Dier bij een steekproef met elf soorten BBQ-vlees vier multiresistente ESBL-producerende bacteriën en drie keer een te hoog kiemgetal (23-47 miljoen kve/gram).

Geschrokken

Wakker Dier is geschrokken dat voor de derde keer zoveel bacteriën worden aangetroffen bij een steekproef. Vandaag spreekt de Directeur Generaal van de NVWA in de NRC Next zijn zorgen uit over de snelle slachtlijnen en de druk in de keten door de stuntende supermarkten. Juist bij BBQ- en gourmetvlees mag van supermarkten extra hygiëne verwacht worden, omdat consumenten bij het barbecueën en gourmetten niet altijd even hygiënisch werken: ze zetten het vlees vaak een tijd buiten de koelkast, gebruiken dezelfde vork voor rauw en gebakken vlees en verhitten het vlees niet altijd goed.

beeld gourmet kiloknaller