Konijn-vrij schap

Vorig jaar publiceerde Wakker Dier rond Kerst een vernietigend rapport over het welzijn van konijnen in de vee-industrie: hoge sterfte, veel ziektes, een leven tussen draadgaas en nooit frisse buitenlucht. Sinds het rapport hebben veel supermarkten besloten dat het welzijn zo belabberd is dat konijn helemaal niet in het supermarktschap thuishoort. In 2015 was Boni de enige die geen konijn verkocht. Kerst 2016 sluiten Coop, Deen, Dekamarkt, Dirk, Spar en Vomar zich hierbij aan. Aldi en Plus volgen komend jaar: zij “maken alleen nog de voorraad konijn op”. Aldi benadrukt dat deze stap past in hun nieuw geformuleerde dierenwelzijnsbeleid: daarin hoort konijn niet thuis.

tabel welzijn konijn per supermarkt 2016

Hoe leven konijnen in de vee-industrie?

Traditionele kooi

In Nederland bestaan geen traditionele kooien meer, maar vrijwel alle geïmporteerde konijnen leven wel in een traditionele kooi. In deze kooien leven konijnen op draadgaas met minder ruimte dan een A4-tje per konijn (17 tot 22 dieren per m2). Ze kunnen niet huppelen, niet rechtop zitten en niet uitgestrekt liggen. De konijnen lijden aan gewrichtspijnen en het draadgaas veroorzaakt pijn aan hun pootjes. Er is veel afwijkend gedrag zoals knagen aan het gaas en een enorm hoge sterfte: één op de vijf à zes konijnen haalt de slachtleeftijd niet.

Konijnenvlees uit deze kooien is deze Kerst nog enkel te koop bij Plus (uit Frankrijk) en Jan Linders (uit China). Plus heeft al toegezegd volgend jaar helemaal te stoppen met konijn. Jan Linders blijft het Chinees kooikonijn vooralsnog verkopen.

Nederlandse ‘welzijnskooi’

Bijna alle Nederlandse kooien zijn de zogenaamde ‘welzijnskooi’. Deze kooien geven de dieren iets meer ruimte (14 tot 17 dieren per m2), ze kunnen rechtop zitten, er is een blokje hout of wat stro aanwezig en er is een plateau voor de moederkonijnen zodat ze zich even aan hun jongen kunnen onttrekken. De vroegtijdige sterfte in deze welzijnskooien is bijna even hoog.

Supermarkten Boon, Poiesz, MCD en Hoogvliet schakelden alle vier om van traditionele kooi naar konijn uit Nederlandse kooien.

Konijn in parksysteem
‘Park’ en ‘First Class’ konijn

De volgende stap in huisvestingsystemen zijn het ‘Parksysteem’ en het ‘First Class’ systeem uit Hongarije. Beide houderijsystemen geven het konijn iets meer ruimte en meer afleiding, maar verdienen nog geen één Beter Leven ster. Het Parksysteem houdt zo’n twaalf konijnen op een vierkante meter in een hok zonder dak, maar de konijnenmoeders leven in de hierboven beschreven welzijnskooi. Bij het First Class systeem krijgen de moederkonijnen meer ruimte. Deze konijnen worden deze Kerst verkocht door Albert Heijn (First Class uit Hongarije), Aldi, Emté, Jumbo en Lidl (Parksysteem uit Nederland of Frankrijk). Aldi heeft inmiddels aangegeven helemaal te stoppen met konijn, Jumbo geeft aan volgend jaar aan het welzijn van de moederkonijnen te willen werken.

Konijn met één Beter Leven ster

Het Beter Leven Keurmerk één ster van de Dierenbescherming stelt eisen aan de huisvesting van zowel de vleeskonijnen als de moederkonijnen. Ze hebben meer ruimte, worden in grotere groepen gehouden, de roostervloer is van plastic, ze krijgen wortels en een liksteen en daglicht in de stal. De moederkonijnen hebben stro. Op dit moment is er geen enkele konijnenhouder meer die aan dit keurmerk voldoet. Supermarkt Plus en Jan Linders verkopen deze Kerst nog een laatste voorraad van dit konijn.

Campagne Wakker Dier

Wakker Dier voert campagne voor een beter leven voor de dieren in de vee-industrie. Dat doet zij door het bedrijfsleven aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor de dieren en te kiezen voor minimaal één Beter Leven ster. Wakker Dier raadt consumenten aan om minder vlees te eten en te kiezen voor vlees met minimaal twee Beter Leven sterren want dan weet je zeker dat de dieren ook naar buiten konden. Konijnenvlees met twee of drie Beter Leven sterren bestaat niet. Vandaar de oproep van Wakker Dier: “Geen enkel konijn in het supermarktschap heeft in de wei gehuppeld. Denk aan de dieren, en kies voor een biologische of vegetarische Kerst”.