Gigadierenleed

De stal in Grubbenvorst is bedoeld voor ruim een miljoen plofkippen. De dieren worden drie etages hoog opeengestapeld, op lopende banden, met circa 20 kippen op een vierkante meter. De lopende banden worden elke zes weken afgedraaid richting slachterij, waarna ze weer opnieuw gevuld worden. Waarschijnlijk kan de ondernemer het vlees straks alleen aan het buitenland verkopen, omdat de Nederlandse supermarkten het dierenleed achter de plofkip niet meer accepteren. Naast plofkippen zelf, wil de ondernemer ook de ouders van de plofkippen gaan houden, in krappe kooien welteverstaan. Wageningen Universiteit geeft dit systeem – de ‘Verandakooien’ – de laagst mogelijke welzijnsscore. Het is heel ongebruikelijk in Nederland om ouderdieren in kooien te houden, meestal leven ze in scharrelstallen.

 

Een gigastal met plofkippen en varkens

Naast een vergunning voor de enorme plofkippenstal vroeg de ondernemer ook een vergunning aan om op hetzelfde terrein een stal met 35.000 varkens te bouwen. In 2012 verstrekte de provincie Limburg voor beide stallen een vergunning. In 2013 werden ze allebei vernietigd na het beroep van Wakker Dier, omwonenden en de plaatselijke milieuorganisatie ‘Behoud de Parel’. De giga-ondernemer diende opnieuw vergunningsaanvragen in, die opnieuw werden verleend. Uiteraard zijn Wakker Dier en bondgenoten weer tegen beide vergunningen in beroep gegaan. De Raad van State oordeelde afgelopen mei dat de varkensvergunning onterecht verleend was, maar dat de bouw met een kleine aanpassing toch mag doorgaan. Afgelopen donderdag oordeelde de Rechtbank Limburg hetzelfde over de plofkippenvergunning. Wakker Dier gaat in hoger beroep tegen dit besluit.

 

Boeronvriendelijk

Gigastallen zijn slecht nieuws voor dieren, want ze blokkeren de noodzakelijke omschakeling naar een diervriendelijkere en duurzamere landbouw. Grootschalige industriële veehouderij heeft geen toekomst in Nederland. Het is maatschappelijk niet geaccepteerd. Landbouworganisaties onderschrijven in algemeenheid deze visie waarin er meer ruimte is voor familiebedrijven. De gigastal in kwestie kan door zijn grootte en lagere productiekosten mogelijk tien gezinsbedrijven wegconcurreren. Wakker Dier wil dat er energie gestoken wordt in een diervriendelijkere en boervriendelijkere veesector, in plaats van de focus op zo goedkoop mogelijke productie gepaard met verdere industrialisering en verwijdering van de maatschappij.