500.000 opgestalde koeien

In 2014 kwamen ruim 500.000 melkkoeien nooit in de wei en dit aantal zal hoogstwaarschijnlijk nog verder toenemen. Om deze zorgwekkende ontwikkeling tegen te gaan, is staatssecretaris Van Dam recent een nieuwe subsidieregeling gestart die boeren moet stimuleren om koeien weer in de wei te laten. Want weidegang is belangrijk voor het welzijn van de koe.

Weidegang is goed voor de koe

In de wei kunnen koeien vrij bewegen, dansen en hun natuurlijke gedrag beter vertonen. Bovendien hebben weidekoeien minder last van uierontstekingen, pootgebreken en klauwontstekingen. Ook het milieu is erbij gebaat, omdat weidegang zorgt voor een lagere ammoniakuitstoot.

Wat is weidemelk?

Er is een keurmerk voor melk van koeien die in de wei hebben gelopen. Dit weidemelklogo garandeert dat de melk voor 100% afkomstig is van koeien die minimaal 120 dagen per jaar zeker 6 uur per dag in de wei mogen grazen. Biologische koeien komen vaker buiten, gemiddeld 200 dagen en wel 16 uur per dag.

Kazen met stalmelk

Bijna alle verse melk in het supermarktschap is tegenwoordig weidemelk. Kazen zijn helaas nog te vaak gemaakt van een mix van stalmelk en weidemelk, zoals de kazen van Maaslander en Leerdammer. Er is veel melk nodig om kaas te maken; tien liter melk voor één kilo kaas. Daarom vindt Wakker Dier dat weidegang en het daarbij behorende weidemelklogo juist voor alle kaasmerken een minimumvereiste zou moeten zijn. Op de website van Wakker Dier staat een overzicht van kazen met en zonder stalmelk.

Maaslander en Leerdammer deels gemaakt van stalmelk

Maaslander en Leerdammer bevatten ten dele stalmelk. De merken conformeren zich wel aan het Convenant Weidegang en erkennen daarmee dat weidegang belangrijk is. Het bedrijf Westland, eigenaar van het merk Maaslander, koopt de melk in bij een zuivelcoöperatie. Maaslander zegt zelf ongeveer 20% stalmelk te gebruiken in de kaas.

Leerdammer is een kaas van het bedrijf Bel Groep. Bel Groep koopt de melk direct van de boer, zowel van boeren die de koeien beweiden als van boeren die de koeien altijd op stal houden. Leerdammer is naar eigen zeggen gemaakt met slechts 67% weidemelk.