• stem van de vergeten dieren in de Nederlandse vee-industrie

Wakker Dier vraagt nader onderzoek naar vaccinatieweigering varkensvoorman

17 feb 2006

Share to Facebook Share to Twitter Share to LinkedIn Share by email
AUJESZKYVIRUS VORMT GEVAAR VOOR VARKENS MAAR OOK HONDEN EN KATTEN

Stichting Wakker Dier heeft vandaag bij het Controle Bureau Dierlijke Sector (CBD) en het Produktschap Vee, Vlees en Eieren (PVE) verzocht om nader onderzoek naar de Aujeszkyvaccinatieweigering van voorzitter Van Gemert van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders. Van Gemert gaf vorige week in de media te kennen dat hij samen met andere varkenshouders uit protest is gestopt met de verplichte vaccinatie tegen de ziekte van Aujeszky. Hiermee lokt hij als voorman welbewust extra overtredingen van de Aujeszkyverordening uit. Als varkens niet worden gevaccineerd tegen Aujeszky bestaat het risico op een dierziekteuitbraak. Hierbij kunnen dan wederom vele dieren ziek worden en worden afgemaakt, zoals eerder in 1997 (Varkenspest, 8.1 miljoen varkens), 2001 (MKZ, 280.000 runderen) en 2003 (Vogelpest, 30 miljoen kippen en ander pluimvee). De ziekte van Aujeszky is niet alleen voor varkens besmettelijk maar is voor bijvoorbeeld honden en katten dodelijk. Dat betekent dat er een ernstige dreiging uitgaat van een mogelijke Aujeszky-crisis voor de ruiming van particuliere huisdieren zoals honden en katten.


Het onverantwoorde protest van de voorzitter volgt op een roep vanuit vooral exporterende varkensbedrijven om te stoppen met vaccineren tegen Aujeszky. Net als bij het non-vaccinatiebeleid bij vogelgriep spelen de exportbelangen een doorslaggevende rol. Door te stoppen met vaccineren hoopt men meer biggen aan landen te kunnen verkopen waar ook niet meer wordt gevaccineerd (‘artikel 10 status’). Wakker Dier vindt dat er onverantwoordwoorde risico’s worden genomen bij een vaccinatiestop. Zeker in het meest varkensdichte land ter wereld is dit niet te tolereren, ook gezien vanuit de belangen van miljoenen honden- en kattenbezitters. Een kamermeerderheid heeft eerder haar bedenkingen geplaatst bij de vaccinatiestop. Wakker Dier vreest bij een crisis nieuwe ruimingen van dieren, waaronder vele huisdieren, als de beschermende vaccinatie wordt gestopt. Aujeszky veroorzaakt bij varkens koorts, braken, schuimbekken en stuiptrekkingen. Voor jonge biggen, katten en honden is het dodelijk.

Gevaar non vaccinatie

Sinds 1993 wordt in Nederland gevaccineerd tegen de ziekte van Aujeszky. De ziekte is hierdoor al zeker 5 jaar niet voorgekomen. Een nieuwe uitbraak is echter nog zeer reëel. Vooral omdat in buurland België de ziekte nog steeds niet is uitgebannen en Nederland bovendien één van de grootste vervoerders van varkens is van Europa, waardoor de ziekte gemakkelijk Nederland ingesleept kan worden. Eerder bleek uit promotie-onderzoek dat lege veewagens de grootste risicofactor waren bij de varkenspest. Een nieuwe uitbraak kan grote gevolgen hebben omdat Nederland het meest varkensdichte land ter wereld is en een uitbraak daardoor al snel leidt tot een onbeheersbare uitbraak en vele nieuwe besmettingen. Het non vaccinatiebeleid voor de ziektes varkenspest (1997), mond en klauwzeer (2001) en vogelpest (2003) kostten respectievelijk 8.1 miljoen, 280.000 en 30 miljoen dieren het leven. Het non vaccinatiebeleid uitbreiden met een nieuwe ziekte zou dan ook zeer onverantwoord zijn.

Een deel van de varkenssector heeft aangegeven te willen stoppen met de vaccinatie omdat daarmee een zogeheten "artikel 10 status" kan worden bereikt. Hierdoor kan Nederland makkelijker biggen exporteren naar andere "artikel 10- landen". Nu is vaccinatie nog verplicht tenzij ontheffing is verleend, zoals bij veel exporterende biggenbedrijven. Minister Veerman heeft, gesteund door een kamermeerderheid, aangegeven alleen aan de vaccinatiestop mee te willen werken als geen gezonde dieren worden geruimd. Wakker Dier heeft hierin weinig vertrouwen omdat eerder bij ziekteuitbraken zonder mededogen handelsbelangen voor dierenwelzijn werden gesteld. Terecht gaf Veerman al aan dat in het buitenland raar zal worden aangekeken tegen Nederland bij een invoering van non-vaccinatie voor Aujeszky omdat Veerman juist in Europees verband ervoor ijvert dat het non vaccinatiebeleid bij besmettelijke dierziektes wordt afgeschaft.

« Terug naar persberichten
Share to Facebook Share to Twitter Share to LinkedIn Share by email

successen van Wakker Dier

wat doet Wakker Dier?

In de Nederlandse vee-industrie produceren we jaarlijks zo'n 500 miljoen dieren, vaak onder afschuwelijk omstandigheden. Wakker Dier geeft deze ‘vergeten’ dieren een stem. Wij schudden iedereen wakker, want iedereen kan kiezen voor een beter dierenwelzijn.

wat kun jij doen?