in actie tegen sloopmelk

Meer dan negentig procent van de melk in de supermarkt heeft geen goed dierenwelzijnskeurmerk. Dat betekent dat koeien een torenhoge melkproductie moeten leveren onder vaak slopende leefomstandigheden en veel koeien daardoor ziektes krijgen. Ze gaan gemiddeld op hun zesde naar de slacht, terwijl melkkoeien wel twintig kunnen worden.