• stem van de vergeten dieren in de Nederlandse vee-industrie
    • koe
    • varken
    • kip
  • Previous
  • Next

Feiten en cijfers

Nederland is kampioen dieren houden. Wij houden de meeste dieren op de minste oppervlakte. Hieronder kun je van verschillende dieren zien hoeveel er op Nederlandse boerderijen leven. De konijnen in de achtertuin of eenden in de vijver tellen dus niet mee. Ook kun je zien hoeveel dieren er gemiddeld op een vierkante meter staan.  


Diersoort

Aantal dieren

Hoeveel ruimte hebben deze dieren?

Vleeskippen

43,9 miljoen

20 kippen per vierkante meter

Legkippen

42,8 miljoen

9 kippen per vierkante meter

Kweekvissen

22,9 miljoen

onbekend, maar soms is er meer
vis dan water in de bak

Varkens

12,2 miljoen

1 varken per vierkante meter

Melkkoeien

  2,7 miljoen

1 koe per 5-10 vierkante meter

Schapen

  1,0 miljoen

veel, ze staan in de wei

Eenden

  0,9 miljoen

7 eenden per vierkante meter

Vleeskalveren   0,9 miljoen 1 kalf per 2 vierkante meter
Kalkoenen   0,8 miljoen 3 kalkoenen per vierkante meter

Vleeskoeien

  0,3 miljoen

1 koe per 5 vierkante meter

Konijnen

  0,3 miljoen

16 konijnen per vierkante meter

Melkgeiten

  0,3 miljoen

1 geit per 2 vierkante meter

Lees meer over:

Tips voor een goede spreekbeurt!

Laatste update: maart 2013.

Wat kan jij doen?