De onderstaande les is geschikt voor lessen biologie, mens & natuur of maatschappijleer in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Alle opdrachten zijn los en in combinatie te gebruiken. Bij gebruik van alle basisopdrachten duurt de les ongeveer 80 minuten.

Doel: na deze les kunnen de leerlingen:

  • uitleggen wat de vee-industrie inhoudt;
  • drie verschillen tussen de biologische veehouderij en de vee-industrie opnoemen;
  • verschillende dierenwelzijnskeurmerken benoemen en herkennen.

Tip: wil je graag eerst jouw eigen kennis over de vee-industrie opfrissen? Lees dan deze achtergrondinformatie.

 

Lesopdrachten

Introductie (tijd: 5 minuten)
Film ‘Dier en Industrie’ (tijd: 12 minuten)
Vragen over de film (tijd: 15 minuten)
Discussiespel (tijd: 45 minuten)

 

Extra opdrachten

Posteropdracht (tijd: 60 minuten + huiswerk)