In de film ‘Dier en Industrie’ wordt het begrip vee-industrie uitgelegd. Met behulp van deze vragen wordt de belangrijkste informatie herhaald. Je kunt de vragen individueel of klassikaal behandelen.

Een uitdeelvel met de vragen
De antwoorden

Tip: heb je beschikking over een Digibord? Gebruik dan in plaats van uitdeelvellen deze ondersteunende PowerPoint-presentatie met de vragen en antwoorden.

Leerdoel: informatie uit de film herhalen en gebruiken
Tijd: 15 minuten
Benodigheden: uitdeelvellen of een Digibord