• stem van de vergeten dieren in de Nederlandse vee-industrie
  • slideshow vegetarisch eten
  • minder dierenleed

  • slideshow vegetarisch eten
  • minder uitstoot van broeikasgassen

  • slideshow klimaat milieu 3
  • ontbossing voor de productie van veevoer

  • slideshow klimaat milieu 1
  • 74 miljard kilo mest per jaar

  • slideshow gezondheid 7
  • vlees verhoogt kans op hart- en vaatziekten

  • slideshow vegetarisch eten
  • minder kans op diergerelateerde ziekten

  • klimaat milieu zeeen
  • minder overbevissing

 • Previous
 • Next

10 redenen...

...om wat vaker vegetarisch te eten!

1. Dierenleed

Je bespaart dierenlevens, en daarmee dierenleed. Een vegetariër bespaart gemiddeld 727 dieren in zijn hele leven. 727 dieren die niet de rit naar het slachthuis hoeven te maken! Nederlanders eten elke dag samen zo'n 400.000 dieren.

2. Klimaatverandering

De veehouderij draagt wereldwijd voor 14,5% bij aan de uitstoot van broeikasgassen als CO2, methaan en lachgas - evenveel als de transportsector. Eén koe stoot jaarlijks net zoveel broeikasgassen uit als 4,5 auto’s, ofwel het rijden van 70.000 km.

3. Boskap

Voor het veevoer van onze kippen, koeien en varkens worden kilometers tropisch oerwoud gekapt om plaats te maken voor sojaplantages. Met het verdwijnen van apen- en andere diersoorten tot gevolg. Het land wordt voorgoed verpest door erosie.

4. Eerlijkere wereldvoedselverdeling

Voor elke kilo vlees heeft het dier wel 2-25 kilo voer gegeten. We kunnen veel meer mensen voeden als we direct het graan en de soja eten. Bovendien wordt veevoer vaak verbouwd op plaatsen waar de mensen zelf niet veel te eten hebben. Dat laatste geldt ook voor vis: lokale bevolking vist vaak achter het net omdat de vis is weggevangen voor Westerse consumptie.

5. Milieuvervuiling

De 570 miljoen dieren die jaarlijks in Nederland worden gehouden, produceren grote hoeveelheden fijnstof en zo'n 74 miljard kilo mest. Deze mest - met stikstof, ammoniak en fosfaat - verzuurt het Nederlandse landschap en zorgt ervoor dat planten- en insectensoorten verdwijnen. En denk eens aan alle milieuvervuiling door de pesticiden bij de veevoerproductie in andere landen!

6. Water

Je bespaart veel water. De productie van vlees kost veel meer water dan de productie van plantaardige voeding. Zo vereist de productie van een kilo rundvlees in totaal 15.000 liter water, een kilo varkensvlees 6.000 liter en een kilo kip 4.300 liter. Van al het water dat we gebruiken, is één procent nodig voor het watergebruik in huis en maar liefst 43 procent is nodig voor de productie van vlees, eieren en zuivel.

7. Ziektes

Er zijn veel studies die de link aantonen tussen het eten van veel (bewerkt) vlees en hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes en kanker. Het WHO zette in 2015 bewerkt vlees zelfs op de lijst van kankerverwekkende stoffen. Andere studies wijzen uit dat al deze problemen minder vaak voorkomen bij vegetariërs, dat vegetariërs dunner zijn en dat ze ouder worden.

8. Overbevissing

Je draagt niet bij aan het leegvissen van de oceanen. 80% van de geconsumeerde vissoorten worden met uitsterven bedreigd.

9. Resistente bacteriën

De vee-industrie bedreigt de volksgezondheid ook indirect via het creëren en verspreiden van resistente bacteriën. Dieren in de vee-industrie krijgen veel antibiotica. Daarmee wordt het ontstaan van resistente bacteriën in de hand gewerkt. Deze bacteriën kunnen ook schadelijk zijn voor ons, zoals ESBL en MRSA. Geregeld worden deze bacteriën aangetroffen op vlees. Bij een onhygiënische bereiding kan je besmet raken met deze gevaarlijke bacteriën.

10. Dierziekten bij mensen

Nederland is maar een heel klein landje, maar we houden extreem veel dieren. Dat is vragen om problemen. Geregeld duiken er besmettelijke dierziekten op. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de miljoenen dieren die geruimd moeten worden. Een deel van deze ziekten zijn ook gevaarlijk voor mensen, zoals Q-koorts en BSE. 


Laatste update: december 2015

Wat kun jij doen?