• stem van de vergeten dieren in de Nederlandse vee-industrie
  • slideshow onverdoofdeslacht 1
  • een mes door de keel...
   onverdoofd

  • slideshow onverdoofdeslacht 2
  • doodstrijd en lijden
   kan minutenlang duren

  • slideshow onverdoofdeslacht 3
  • en ook nog eens opgegroeid
   in de vee-industrie

  • slideshow onverdoofdeslacht 4
  • diervriendelijk halal of kosjer vlees
   is nauwelijks verkrijgbaar

  • slideshow onverdoofdeslacht 5
  • Nederland exporteert
   dit dierenleed

 • Previous
 • Next

Onverdoofd slachten

Volgens de Nederlandse wet moeten dieren snel en pijnloos worden gedood. Daarom worden dieren voor de slacht eerst verdoofd. Maar hierop kan om religieuze redenen een uitzondering worden gemaakt, zoals bij de islamistische en joodse slachtritus. De Nederlandse staat heeft daarom een aantal slachterijen een vergunning verleend om onverdoofd te slachten. In veel andere landen is dit verboden vanwege dierenleed.

Lees meer

De ergste misstanden:

 • Het dier is tijdens de slacht bij bewustzijn.
 • Het lijden kan minutenlang duren.

 

Onverdoofd slachten

Moslims en joden eten alleen halal en kosjer voedsel, voedsel dat voldoet aan hun spijswetten. In beide religies geldt dat dieren op rituele wijze geslacht moeten worden. Dit heeft gevolgen voor het dierenwelzijn. Bij de joodse ritus mogen de dieren niet verdoofd worden voor de slacht. Bij de islamitische ritus mogen dieren alleen reversibel (omkeerbaar) verdoofd worden. Bij sommige slachterijen wordt er daarom gekozen voor helemaal geen verdoving. De rituele slachterijen krijgen hiervoor een vergunning van de overheid. 

Halal

Halal betekent toegestaan. Het product voldoet dan aan de islamitische spijtwet. Voor dierlijke producten betekent dit bijvoorbeeld dat het dier een goed leven heeft gehad, goed gevoerd is en alleen kort op transport is geweest. Maar Nederlands Halalvlees komt over het algemeen uit de gangbare vee-industrie. Deze dieren worden formeel wel op de voorgeschreven wijze geslacht, maar de overige regels worden niet nageleefd. De kwalificatie Halal is dus op zijn minst twijfelachtig te noemen. Om hier echt van te kunnen spreken, zou het vlees een combinatie van het EKO- of Dierenbeschermings-keurmerk (twee of drie sterren) met een Halalkeurmerk moeten hebben. Dit is echter nog niet verkrijgbaar.

Het bekendste aspect van Halal is de onverdoofde slacht van dieren. Niet alle vormen van verdoving voor de slacht zijn toegestaan binnen de islamistische spijswet. Er mag alleen reversibele (omkeerbare) verdoving worden toegepast. Dit betekent dat het dier voor de slacht wel  verdoofd mag worden, maar theoretisch nog uit deze verdoving zou kunnen ontwaken.

In de praktijk worden dieren bestemd voor Halalvlees zowel onverdoofd als met een reversibele verdoving geslacht. In Nederland worden met name schapen en geiten onverdoofd geslacht.

Kosjer

De joodse spijswetten schrijven voor dat vlees afkomstig dient te zijn van goedgekeurde dieren, die onverdoofd en op rituele wijze zijn geslacht. Het dier bloedt dood na een halssnede en het laatste bloed wordt verwijderd door het vlees te zouten. Kosjer betekent ook dat men wel rund, schaap, geit en hert mag eten, maar geen kameel, varken, paard of haas. Ook sommige vogels zijn taboe, evenals vissen zonder schubben. Zo zijn paling, garnaal en kreeft verboden. Verder mogen melk en vlees niet tijdens dezelfde maaltijd genuttigd worden.

Dierenleed bij het onverdoofd slachten

De overheid verleent jaarlijks vergunningen voor de rituele slacht zonder verdoving. Onverdoofd geslachte dieren voelen de pijn van het mes. Deze pijn houdt aan tot het dier bewusteloos raakt. Hoe lang dit duurt, is mede afhankelijk van de deskundigheid van de slachter (goede fixatie, snelheid van het aansnijden), de scherpte van het mes en de grootte van het dier. Bij runderen kan het oplopen tot wel drie minuten. In Nederland worden met name geiten en  schapen ritueel en onverdoofd geslacht.


Wat wil Wakker Dier vooral verbeteren?

 • Een einde aan onverdoofd slachten.
 • Diervriendelijker Halal en Kosjer vlees op de markt.

rapport over onverdoofde slacht

Vooral schapen en geiten worden in Nederland onverdoofd geslacht. Lees er meer over in ons rapport.

radiospots over onverdoofd slachten

 • Vissen kunnen niet gillen (2009)
 • Onverdoofde slacht (2011)

nieuws over onverdoofd slachten

17 feb 2016 Strengere regels voor onverdoofd slachten

Goed nieuws! Er komt continu toezicht in de slachterijen op kosten van de slachter, het vlees mag niet meer geëxporteerd worden of verkocht worden als gewoon vlees. Strengere regels, op weg naar een totaalverbod!

14 dec 2011 Geen verbod op onverdoofd slachten

Na een meerderheid in de Tweede Kamer, stemde de Eerste Kamer gisteren tegen een verbod op het pijnlijke onverdoofd slachten van dieren. Dealbreker was een onuitgewerkt voorstel van staatssecretaris Bleker.  

Laatste update: januari 2017.

wat kun jij doen?