Kippen, varkens en koeien zijn de meest gehouden dieren in de vee-industrie. Daarnaast zijn er nog andere diersoorten die gehouden worden in de vee-industrie voor hun vlees of melk, zoals eenden en geiten. Lees hieronder meer over de drie meest gehouden diergroepen.