wat is de vee-industrie?

hoge productie ten koste van dierenwelzijn

In ons land ‘produceren’ we elk jaar ongeveer 500 miljoen dieren onder afschuwelijke omstandigheden. Fabrieksmatig worden dieren vermeerderd, vetgemest en verwerkt. Elke dag worden 1,7 miljoen dieren in Nederland geslacht. Dit noemen we de vee-industrie.

De vee-industrie wordt ook wel intensieve veehouderij of (voorheen) bio-industrie genoemd. Dieren worden in stallen dicht op elkaar en vaak op grote schaal gehouden. Op alles wordt bespaard: ruimte, voer, arbeidskrachten enz. Dat gaat ten koste van het dierenwelzijn. Dieren lijden in de vee-industrie, omdat ze in korte tijd zo veel mogelijk moeten produceren of groeien.

Wakker Dier: dierenwelzijn moet beter

Wakker Dier maakt zich sterk voor de weerloze dieren in de vee-industrie. De belangrijkste verbeterpunten voor de vee-industrie zijn:

  • Stop met pijnlijke ingrepen – Om ze aan te passen voor een leven in een kleine ruimte worden de krulstaarten van biggetjes afgebrand. Bij kalkoenen wordt een stuk van de snavel verwijderd. En bij kalfjes wordt de hoornaanzet weggebrand zodat ze geen hoorntjes krijgen.
  • Moederzorg voor pasgeboren dieren – Kalfjes worden meestal direct na de geboorte bij hun moeder weggehaald. Biggetjes mogen slechts 28 dagen bij hun moeder blijven. Kuikens krijgen nooit hun moeder te zien.
  • Meer ruimte, afleiding en buitenlucht – De meeste dieren in de vee-industrie zien nooit daglicht en komen nooit buiten. Dicht op elkaar gepakt staan ze in een onnatuurlijke omgeving van beton en staal. Er is nauwelijks stro of andere afleiding.
  • Doorfokken voor hogere productie moet stoppen – Een melkkoe geeft twee keer zo veel melk als in 1950. Een plofkip groeit van 50 tot 2300 gram in slechts zes weken. Een moedervarken krijgt jaarlijks 29 in plaats van 10 biggen.
  • Geen internationale veetransporten – Elk jaar gaan miljoenen dieren in overvolle vrachtwagens op transport. De reis kan 24 uur duren door weer en wind: in de hitte van Zuid-Spanje of de kou van Polen. Daar slachten scheelt een paar cent per kilo.
  • Niet ruimen maar vaccineren – De dieren in de vee-industrie leven dicht op elkaar en hebben een lage weerstand. Een epidemie ligt altijd op de loer. In plaats van de dieren op voorhand te vaccineren, ruimt Nederland bij een uitbraak alle gezonde dieren in de wijde omtrek.

sluit je aan

Meld je aan voor onze e-mailnieuwsbrief met nieuws, acties, successen en tips.

Biologische veeteelt

In de biologische veeteelt is het welzijn van de dieren beter geregeld. Zo hebben biologisch gehouden dieren meer ruimte en mogen ze naar buiten. Veel nare ingrepen zoals het verwijderen van staarten bij biggen zijn verboden. Bovendien worden er zelden antibiotica gebruikt.

Bio-industrie = vee-industrie

In het verleden hadden we een andere naam voor de vee-industrie: de bio-industrie. Vaak werd de bio-industrie ten onrechte verward met biologische veeteelt. Daarom besloten we in 2009 de term bio-industrie te vervangen door vee-industrie. Dat deden we samen met andere dierenwelzijns- en natuurbeschermingsorganisaties.

Het bewustzijn dat vlees best wat mag kosten, omdat anders de dieren de dupe zijn, is helemaal weg. Eigenlijk zou er op dat goedkope vlees moeten staan: schadelijk voor dierenwelzijn.

Janny Hofmandonateur

Hoe is de vee-industrie ontstaan?

Na de voedselschaarste in de Tweede Wereldoorlog riep de Nederlandse regering: ‘Nooit meer honger!’. Iedereen moest goedkoop en voldoende voedsel kunnen kopen. Ook vlees. Om dit te bereiken, werd de veeteelt steeds verder geïntensiveerd en werden de dieren steeds meer als levenloze objecten behandeld. De vee-industrie was geboren.

Meer informatie

varkens in stal

help de dieren in de vee-industrie

De dieren hebben een vreselijk leven in de vee-industrie. Help jij mee hier een einde aan te maken?