In onze visie hebben alle dieren in de vee-industrie recht op een dierwaardig leven met volop ruimte voor natuurlijk gedrag. Wij zien het als onze missie om een samenleving te bewerkstelligen waarin ook deze dieren met respect worden behandeld.

Lees hier ons verhaal.

Dierwaardig leven

Onze definitie:

  • Moederzorg voor jonge dieren
  • Een gezond groeitempo
  • Geen pijnlijke ingrepen
  • Voldoende ruimte – binnen en buiten
  • Een zo natuurlijk mogelijke omgeving
  • Goede verzorging
  • Geen lange veetransporten
  • Een goede verdoving bij de slacht

Opkomst en gevolgen van de vee-industrie

Na de voedselschaarste in de Tweede Wereldoorlog moesten vlees en andere dierlijke producten goedkoop en in grote hoeveelheden worden geproduceerd. Om dit te bereiken, werd de veehouderij steeds verder geïntensiveerd en worden de dieren als levenloze producten behandeld.

Supermarkten hebben vlees gedegradeerd tot een stuntartikel om klanten mee naar de winkel te lokken. Zo is de prijs van een kilo kipfilet in de aanbieding vaak lager dan die van een kilo groente of luxe kattenvoer. Hierdoor hebben diervriendelijke alternatieven geen schijn van kans: ze zijn al gauw ‘te duur’.

De lage prijzen in de winkel worden afgewenteld op de boer, die steeds goedkoper moet produceren. Alleen met schaalvergroting (de megastal) kan hij het hoofd nog boven water houden. Uiteindelijk betalen de dieren – maar ook vaak milieu en mensen – hiervoor de prijs.

Nederland vee-industrieland

Inmiddels gaan in Nederland iedere dag bijna een half miljoen dieren als vlees over de toonbank. Bijna nooit konden ze naar buiten om te wroeten of te scharrelen. Zij leidden een leven vol leed en verveling in een krappe wereld van beton en staal. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, worden er massaal ingrepen gepleegd die bij huisdieren als grove dierenmishandeling zouden worden bestempeld.

Doelstelling

Deze droom kunnen we realiseren door “minder maar beter vlees” te eten. Wij hebben dit vertaald in de volgende doelstelling:

Dit betekent dat het jaarverbruik per persoon in 2030 uitkomt op 61 kg (peiljaar 2010: 81 kg). Het bereiken van deze doelstelling levert ook een aantal neveneffecten op voor de samenleving, waarover je hier meer kunt lezen.

Hoe gaan we dat bereiken?

Producten die op een onverantwoorde wijze zijn gemaakt, horen simpelweg niet in het winkelschap. Via de inkoopcondities kunnen bedrijven hun leveranciers verplichten om meer aandacht aan dierenwelzijn te besteden. Zij dienen de boer dan wel een betere prijs voor zijn producten te bieden. Het is een kwestie van fairtrade in eigen land.

Zo worden vlees en zuivel weer kwaliteitsproducten die wat meer mogen kosten. Dat kan ook, want deze productcategorie maakt nog maar een schamel deel uit van de huishoudknip. En door er wat minder van te eten, houden we het ook betaalbaar. Dat laatste is ook beter voor onze gezondheid en het milieu.

Zo kan er op korte termijn aan veel leed een eind worden gemaakt. De dieren kunnen niet wachten tot Den Haag en Brussel zijn uitgepraat.

Wat doen we wel en wat doen we niet

Wij geloven dat keuzes maken noodzakelijk is om successen voor de dieren te boeken. We zijn zeer uitgesproken over wat we wel en wat we niet doen.

Evaluatie

Jaarlijks evalueert het bestuur de voortgang. Hierbij komen de mee- en tegenvallers aan de orde. En delen we de belangrijkste dilemma’s en knelpunten, waar we geen kant-en-klare oplossing voor hebben. Ook benoemen we de belangrijkste leerpunten, conclusies en acties. Lees meer in de bestuursevaluatie van het jaarverslag.

Meer weten over onze missie?

In hoofdstuk 3 van het jaarverslag vind je alles over onze droom en hoe wij die willen bereiken. Verder komen aan bod; een uitgebreide omgevingsanalyse, neveneffecten van onze campagnes en het meten van impact. In het lopende beleidsplan over de periode 2016 – 2018 vind je meer informatie over ons meerjarenbeleid.