Beeld: jonge koeien in de brandende zon

Doe een melding van hitteleed

Zie je dieren met hitteleed? Help ons om hun lijden zichtbaar te maken. Ga naar het Meldpunt Hitteleed en doe direct een melding.

Ongekend dierenleed

Elke zomer staan vele duizenden schapen en koeien zonder schaduw in de wei. Maar de meeste dieren kwijnen ongezien weg in volle, afgesloten stallen. Ze leven zo dicht op elkaar, dat hitte in de stal blijft hangen. De temperatuur loopt daar behoorlijk van op. En dan is er nog het transport. Niet voor niets is het bij wet verboden om dieren te vervoeren bij buitentemperaturen hoger dan 35 graden. Maar de praktijk laat zien dat deze grens te hoog is en dat er elke zomer duizenden dieren sterven door de hitte. Lees hier verder over hittestress bij verschillende diersoorten.

Zomers steeds heter

Volgens het KNMI zal tot 2050 het aantal warme dagen met dertig procent toenemen en het aantal tropische dagen zelfs verdubbelen. Hiermee neemt ook de kans op hitteleed toe. Wij houden deze ontwikkeling goed in de gaten met onze Hittemonitor voor Dieren.

Maatregelen nodig

Over extreem weer is de wet helder: dieren moeten er tegen beschermd worden. Maar de Nederlandse vee-industrie is hierop nog onvoldoende ingericht. Ook de bestaande regelgeving schiet tekort. Daarom lijden ieder jaar meer dan honderd miljoen dieren onder de gevolgen van hittestress: in schaduwloze weiden, in oververhitte stallen en tijdens helse transporten. Wakker Dier wil dat hier een einde aan komt en pleit voor een gedegen Nationaal Hitteplan voor dieren. Met daarin minimaal de volgende afspraken.

Voor elk dier een schaduwplek: Elk dier krijgt een schaduwplek. Handhaver NVWA grijpt direct in wanneer deze ontbreekt.

Maximaal 27 graden in de stal: Veehouders voorkomen extreme hitte in de stal door koelsystemen of door minder dieren per stal.

Geen transport boven 27 graden: Het vervoeren van dieren in ongekoelde transportwagens wordt verboden bij temperaturen boven de 27 graden.