Bedrijven aanspreken
We spreken bedrijven en A-merken aan op dierenleed en vragen hen actie te ondernemen. Zo kunnen we het aanbod van producten uit de vee-industrie terugdringen.

Bewustwording
In de pers en met reclame laten we zien hoe er in Nederland met dieren in de vee-industrie wordt omgesprongen.

Voorlichting
We geven voorlichting: een beter leven voor dieren begint op je eigen bord. We vertellen consumenten over dierenleed en laten zien dat iedereen zelf heel makkelijk diervriendelijke keuzes kan maken.

Wetgevingsbeïnvloeding
Wij streven naar betere wetten voor dierenwelzijn en voeren juridische procedures. Bijvoorbeeld tegen misleidende reclame of bedrijven die de (welzijns-) regels overtreden.

Wat doen we wel en wat doen we niet

Wij geloven dat keuzes maken noodzakelijk is om successen voor de dieren te boeken. We zijn zeer uitgesproken over wat we wel en wat we niet doen.

Lopende campagnes

Bekijk de campagnes waar Wakker Dier momenteel het meest mee bezig is: