Wakker Dier is een onafhankelijke stichting met een bevlogen team. Samen met een sterke achterban maken zij zich hard voor de dieren in de vee-industrie. Maak nader kennis met de medewerkers en lees wat hen drijft.

De stichting (statuten en ANBI-gegevens) werkt binnen dit normatief kader en in de onderstaande structuur:

Organogram Wakker Dier 2021

Toezichthouden

De raad van toezicht adviseert het bestuur en houdt op hoofdlijnen actief toezicht op de  algemene gang van zaken. De taken en bevoegdheden van de raad zijn in een reglement vastgelegd. Maak nader kennis met leden van de raad van toezicht.

Besturen

Het bestuur is verantwoordelijk voor het behalen van het doel. Zij bestuurt de stichting en neemt de verantwoordelijkheden en taken ter hand zoals vastgelegd in het bestuursreglement. De bestuursleden zijn betaalde werknemers van de stichting. Maak nader kennis met het bestuur.

Uitvoeren - medewerkers

De plofkipcampagne is ijzersterk. Ik ben nog steeds verbaasd dat jullie zoveel voor elkaar krijgen met zo weinig medewerkers.

Beeld van donateur
Antoinette Verbrugge, donateur

De medewerkers van Wakker Dier vormen tezamen een goed opgeleid en compact team. Kerntaken hebben we in huis, de rest besteden we uit aan een flexibele schil van freelancers. Zo kunnen we snel en beweeglijk opereren. Maak nader kennis met het team.

Externe beoordeling

Externe beoordeling van het functioneren vindt achteraf plaats door twee partijen: Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de externe accountant.

Erkenning door het CBF

Wakker Dier is erkend door het CBF, toezichthouder goede doelen. Hiermee laten wij zien dat we voldoen aan strenge kwaliteitseisen. We dragen daadwerkelijk bij aan een betere wereld, gaan zorgvuldig om met iedere euro, leggen verantwoording af en laten ons onafhankelijk controleren.

In het CBF-erkenningspaspoort lees je hier meer over.

Meer weten over onze organisatie?

In het jaarverslag vind je alles over de organisatiestructuur. Verder komen aan bod: de planning- en controlecyclus, het personeelsbeleid en de arbeidsvoorwaarden.