Wakker Dier is een onafhankelijke stichting met 17 bevlogen medewerkers. Samen met een sterke achterban maken zij zich hard voor de dieren in de vee-industrie. Maak nader kennis met de medewerkers van Wakker Dier en lees wat hen drijft.

Stichting Wakker Dier (statuten en ANBI-gegevens) werkt volgens de onderstaande structuur:

beeld organogram Wakker Dier

Toezichthouden

De raad van toezicht adviseert het bestuur en houdt op hoofdlijnen actief toezicht op de  algemene gang van zaken. De taken en bevoegdheden van de raad zijn in een reglement vastgelegd. Maak nader kennis met leden van de raad van toezicht op hun pagina.

Besturen

Het bestuur is verantwoordelijk voor het behalen van het doel. Zij bestuurt de stichting en neemt de verantwoordelijkheden en taken ter hand zoals vastgelegd in het bestuursreglement. De bestuursleden zijn betaalde werknemers van de stichting. Maak nader kennis met het bestuur op de medewerkerspagina.

Uitvoeren - medewerkers

De medewerkers van Wakker Dier vormen tezamen een goed opgeleid en compact team. Kerntaken hebben we in huis, de rest besteden we uit aan een flexibele schil van freelancers. Zo kunnen we snel en beweeglijk opereren. Maak nader kennis met het team op de medewerkerspagina.

Externe beoordeling

Externe beoordeling van het functioneren vindt achteraf plaats door twee partijen: Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de externe accountant.

Meer weten over onze organisatie?

In hoofdstuk 3 van het jaarverslag vind je alles over de organisatiestructuur. Verder komen aan bod: de planning- en controlecyclus, het personeelsbeleid en de arbeidsvoorwaarden.