Veelgestelde vragen

 • Klantenservice

  • Al vanaf drie euro per maand help je de dieren in de vee-industrie structureel. Klik hier om je aan te melden. Dit is ook mogelijk met een buitenlands adres en/of banknummer.

  • Je kunt ons altijd bellen op 020 – 460 42 10. We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00. Kijk verder op onze donatiepagina voor andere manieren hoe je jouw doorlopende incassomachtiging kunt wijzigen of stopzetten.

  • Dit kun je doorgeven via onze donatiepagina.

  • Alle informatie hebben we op een rijtje gezet op de pagina over incassomachtigingen.

  • Als je minder of geen papieren post meer wilt ontvangen, kun je dat doorgeven via onze donateurspagina (kies postvoorkeur wijzigen).

  • Dit kun je doorgeven op onze donateurspagina.

  • Als donateur onderschrijf je de doelstelling van Wakker Dier; Een beter leven voor de dieren in de vee-industrie.

   Iedereen kan donateur worden, maar als je jonger bent dan 18 jaar hebben we schriftelijke toestemming van een ouder nodig.

   Wij vragen in beginsel om een minimale bijdrage van 25 euro per jaar, maar elke gift is welkom.

   Wanneer je minimaal 25 euro per jaar doneert, ontvang je driemaal per jaar ons magazine Wakker Nieuws. Zo houden we je op de hoogte van onze campagnes.

   Als je Wakker Nieuws ontvangt, vragen we in de bijgaande brief vaak om een ‘extra gift’. Alle extra’s zijn welkom, maar uiteraard ben je hier niet toe verplicht.

   Op verzoek kun je er ook voor kiezen geen post of slechts 1x per jaar post van ons te ontvangen. Dit kun je doorgeven op onze donateurspagina (kies postvoorkeur wijzigen).

   Af en toe vragen we je om aan een actie mee te doen, bijvoorbeeld met een oproep via e-mail of Facebook. Maar dat is natuurlijk niet verplicht.

   Je kunt elk moment stoppen met doneren. Een incassomachtiging kan telefonisch, via onze donatiepagina of schriftelijk per direct stopgezet worden. Als je losse giften doet, hoef je je niet af te melden, maar dat mag natuurlijk wel en is handig voor onze administratie.

  • Dat kan via dit formulier dat geschikt is voor buitenlandse adressen.

  • Wakker Dier heeft in een privacyverklaring vastgelegd hoe zij met persoonsgegevens omgaat.

  • Ja, dat kan. Het is afhankelijk van je inkomen of dit interessant voor je is. Neem (geheel vrijblijvend) contact met ons op of lees op onze site over doneren met belastingvoordeel.

  • Ja, dat kan. Het is afhankelijk van je inkomen of dit interessant voor je is. Neem (geheel vrijblijvend) contact met ons op of lees op onze site over doneren met belastingvoordeel.

  • Het RSIN / fiscaal nummer van Wakker Dier voor je belastingaangifte is 8066.99.954

  • Het IBAN van Wakker Dier is NL56TRIO0254668844

  • Op dit moment zijn er geen kerstkaarten te bestellen. Wanneer dit wel weer het geval is, plaatsen wij hierover een nieuwsbericht op deze website.

  • Je kunt ons hierover bellen of een formele klacht indienen. Klik hier voor de klachtenprocedure.

 • Zelf in actie

  • Wakker Dier heeft hier geen mensen voor in dienst.

  • Vind je dierenwelzijn belangrijk? Kies dan voor vlees, zuivel of eieren met een welzijnskeurmerk zoals EKO (biologisch) of het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Hoe meer Beter Leven sterren, hoe beter het dier het had. En ook hoe duurder het product wordt. Maar bedenk je dan: biologische producten zijn niet te duur, maar vee-industrieproducten zijn te goedkoop gemaakt over de ruggen van de dieren. Kijk voor meer informatie op onze pagina’s over diervriendelijker eten.

  • Informatie over keurmerken vind je op onze webpagina over diervriendelijker eten.

  • Bekijk onze pagina over vegetarisch eten. Wil je meer weten over vegetarische voeding? Kijk dan op de site van de Vegetariërsbond.

  • Als je soja eet in plaats van vlees, dan niet. Als iedereen dat doet, hoeft er geen regenwoud gekapt te worden voor sojateelt. We kunnen dan ruimschoots toe met de huidige hoeveelheid grond waarop soja wordt verbouwd.

  • Wakker Dier heeft met de grote supermarktketens afgesproken dat ze geen kooi-eieren meer verkopen. Zie je een supermarkt die ze toch verkoopt? Meld het ons en wij gaan erachteraan. Met andere winkels, zoals slagers en poeliers, hebben we die afspraak nog niet. Desondanks willen we graag kijken of we er iets aan kunnen doen, dus meld ons dat ook. Laat ons weten wat de naam en het adres van de winkel is, welke eieren werden verkocht, zo mogelijk de code op het ei en of je al met iemand van de winkel hebt gesproken.

  • Jaarlijks worden (helaas) vele vergunningen verleend voor uitbreidingen van vee-industriebedrijven. Wij raden aan om een juridisch adviesbureau naar de vergunning te laten kijken. Het bureau kan inschatten hoeveel kans je maakt om de uitbreiding tegen te houden.

  • Nee, helaas niet. Collecteren aan de deur is aan vergunningen en procedures gebonden. Je mag dus niet zomaar gaan collecteren. Wil je weten wat je wel kunt doen? Klik dan hier.

  • Als er vacatures zijn voor vrijwilligerswerk bij Wakker Dier, plaatsen we deze hier op de website.

  • Wakker Dier wil graag dat er zoveel mogelijk aandacht komt voor het verborgen leed van de dieren in de vee-industrie. Voor veel van ons materiaal moedigen wij de verspreiding van harte aan. Maar hierbij gelden bepaalde regels.

  • Nee, wij plaatsen geen links van particuliere initiatieven op onze website, omdat wij niet kunnen garanderen dat de inhoud betrouwbaar is.

 • Dieren

  • Nee, foie gras is altijd een ernstig tot zeer ernstig vervette en daarmee zieke lever. Foie gras kan alleen tot stand komen met dwangvoedering. Dit is in alle gevallen zeer pijnlijk voor de gans of eend, en is dus per definitie niet diervriendelijk. Meer weten over foie gras?

  • Dieren hebben recht op een leven met zo min mogelijk pijn en stress. Ook tijdens de slacht. Wakker Dier vindt dat dieren die ritueel worden geslacht, eerst verdoofd moeten worden. Meer weten over onverdoofd slachten?

  • Wakker Dier heeft geen bevoegdheden of mogelijkheden om individuele gevallen van dierenleed aan te pakken. Bel daarvoor de politie op het speciale alarmnummer 144.

  • 95 van elke 100 dieren in Nederland slijten hun leven in de fabrieken van de vee-industrie. Deze enorme groep dieren wordt echter vaak vergeten als het om dierenwelzijn gaat. Daarom is in de oprichtingsstatuten vastgelegd dat Wakker Dier zich exclusief inzet voor deze dieren.

  • Wakker Dier is gespecialiseerd in het welzijn van dieren die gehouden worden in de vee-industrie. Er zijn veel andere organisaties die zich bezighouden met andere dierenwelzijnsproblemen.

 • Doelstelling en strategie

  • De term ‘bio-industrie’ is in de jaren ’60 ontstaan bij dierenbeschermers, omdat er nog geen woord bestond voor de boerderijen die inmiddels meer op fabrieken waren gaan lijken. ‘Bio’ betekent ‘leven’ in het Grieks. Bio-industrie betekent zoveel als ‘industrie/fabriek met levende wezens’. Hieronder verstaat Wakker Dier boerderijen waarin dieren onder zeer intensieve omstandigheden voor productiedoeleinden worden gehouden. In dit soort ‘veefabrieken’ telt het dier meer als productiemiddel dan als levend wezen dat pijn, stress en verveling kan ervaren. Tegenwoordig gebruiken we de term ‘vee-industrie’ in plaats van ‘bio-industrie’. Bio-industrie wordt namelijk vaak ten onrechte verward met biologische veeteelt. De term vee-industrie dekt de lading beter. Meer weten over de vee-industrie?

  • Dat dieren – levende wezens met gevoel – worden behandeld als producten. En dat het toebrengen van dierenleed gerechtvaardigd is om kosten te besparen. Ook de enorme schaal waarop dieren worden uitgebuit, is ons een doorn in het oog. Efficiëntie en hoge productiviteit zijn geen rechtvaardiging voor de manier waarop wij met de dieren omgaan. Een dier moet een dierwaardig leven kunnen leiden. Meer weten: klik hier.

  • De statutaire doelstelling van stichting Wakker Dier luidt: “het bevorderen van het welzijn en de rechtspositie van landbouwhuisdieren, het bestrijden van de bio-industrie en het stimuleren van mens-, dier- en milieuvriendelijke veeteelt”. In onze visie hebben alle dieren in de vee-industrie recht op een dierwaardig leven met volop ruimte voor natuurlijk gedrag. Wij zien het als onze missie om een samenleving te bewerkstelligen waarin ook deze dieren met respect worden. Wil je meer weten over onze doelstelling en hoe we die willen bereiken, klik dan hier.

  • Lees meer over onze werkwijze.

  • Wakker Dier richt zich met name op de grootste aantallen en de grootste problemen in de vee-industrie (kippen, varkens en koeien). Maar ook de ‘verborgen’ vee-industrie, zoals de minder bekende diergroepen worden genoemd, heeft zeker onze aandacht! Indien mogelijk springen wij ook voor deze dieren in de bres. Meer weten over deze dieren?

  • Wij zijn niet per se tegen het eten van vlees. Het gaat ons om betere levensomstandigheden voor dieren die voor productiedoeleinden worden gehouden. In de biologische houderij wordt specifiek gekeken naar de behoeften en wensen van het dier. Ze worden onder veel betere omstandigheden gehouden.

  • Nederland is (mede-)uitvinder van de vee-industrie. Al bijna zestig jaar geven we de hele wereld het slechte voorbeeld. Nu is het tijd om het goede voorbeeld te geven en over te stappen naar een duurzamere veehouderij.

  • De informatie over de dieren op onze website en in onze campagnes is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en veldwerk. Regelmatig bezoeken onze medewerkers diverse boerenbedrijven. Daarnaast hebben de meeste campagnemedewerkers biologie gestudeerd, vaak met een specialisatie in diergedrag.

  • Nee, Wakker Dier probeert de boeren juist te helpen. Wij vinden dat vlees te goedkoop in de winkel ligt. Daardoor is er geen geld beschikbaar om de boeren een redelijke prijs te betalen. Want alleen dan kunnen zij weer goed voor hun dieren kunnen zorgen. Het is een kwestie van fairtrade in eigen land.

  • Nee, al denkt Wakker Dier wel dat het verstandig is om met z’n allen minder vlees te eten. Maar bovenal dient dit vlees afkomstig te zijn van dieren die een fatsoenlijk leven hebben gehad. Daarnaast is veel vlees eten ongezond en zeer belastend voor het milieu.

  • Wakker Dier is niet links of rechts maar pro dier. Lees meer over onze aanpak.

  • De medewerkers van Wakker Dier onderschrijven de doelstellingen van de organisatie. Vegetariër zijn is niet vereist, maar alle producten die je nuttigt uit de veehouderij moeten van biologische origine zijn of minimaal twee Beter Leven sterren hebben.

  • Bij onze campagnes houden we ons aan maatschappelijk geaccepteerde spelregels. Acties buiten de wet keuren wij ten strengste af. Lees ook onze gedragscode.

  • Ja. Wakker Dier is er zich van bewust dat zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden te maken heeft met breed scala van personen, groepen en instanties en erkent dat zij verantwoordelijkheden heeft jegens deze belanghebbenden. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in onze gedragscode.

 • Financiën en fondsenwerving

  • Alle informatie vind je op onze pagina over financiën.

  • Nee, Wakker Dier is onafhankelijk en kiest voor werken zonder subsidie.

  • Alle informatie vind je op onze pagina over financiën.

  • Donateurs ontvangen driemaal per jaar het magazine Wakker Nieuws, waarin we onze donateurs op de hoogte houden van onze activiteiten en resultaten. Ook kun je je abonneren op de e-mailnieuwsbrief of een kijkje nemen op onze website. Het jaarverslag is voor iedereen beschikbaar op de site. Verder houden een externe accountant en het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) toezicht op het reilen en zeilen van de stichting.

  • Hier vind je het jaarverslag van Wakker Dier.

  • Het dagelijks betalingsverkeer wordt verzorgd door de Triodos Bank. Ook onze reserve is, in de vorm van spaardeposito’s, bij deze bank en de ASN Bank ondergebracht. Zij maken zich hard voor een betere wereld, qua milieu, mensenrechten en dierenwelzijn. Meer weten? Kijk in het jaarverslag.

  • Wakker Dier houdt een continuïteitsreserve aan als buffer om een financieel lastige periode te kunnen overbruggen. Met dit bedrag kan de organisatie een bepaald aantal maanden doorwerken als de baten zouden wegvallen. Hierbij hanteert Wakker Dier de door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) opgestelde norm. Meer weten? Kijk in het financiële hoofdstuk van het jaarverslag.

  • De penningmeester is verantwoordelijk voor de boekhouding. De raad van toezicht controleert zijn werkzaamheden regelmatig. Daarnaast wordt de boekhouding jaarlijks gecontroleerd door een externe accountant. Verder is Wakker Dier in het bezit van het CBF-Keur voor Goede Doelen. Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op goede­doelen­organisaties.

   Meer informatie over hoe Wakker Dier georganiseerd is en welke partijen toezichthouden, vind je hier.

  • Wij bellen je graag om te bespreken hoe we samen de dieren kunnen helpen. Als we bellen is het met een van de volgende telefoonnummers:

   020-4604210
   020-2134001
   020-2134519
   020-5352167
   020-2279575

 • Organisatie en personeel

  • Lees hierover op onze webpagina over de organisatie.

  • Nee. De leden van de raad van toezicht hebben recht op vacatiegeld, als vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Geen van de leden heeft van dat recht gebruik gemaakt. Gemaakte onkosten vergoeden we op verzoek. Verder bieden we een vegetarische maaltijd aan bij vergaderingen.

  • Je kunt hier kennismaken met het bestuur en met het personeel van Wakker Dier.

  • Ze verdient € 3.611 (netto) per maand.

  • Alle werknemers werken hier op basis van hun idealisme en niet voor het geld. De werknemers zijn ingeschaald in de cao Welzijn op basis van hun opleiding kennis en ervaring.

  • Als er een vacature is, maakt Wakker Dier dit hier bekend. Wakker Dier heeft geen vaste stageplekken.

Het welzijn van dieren is slechts bijzaak in de vee-industrie...

Miljoenen dieren leiden een erbarmelijk leven. Wil jij ook dat dit verandert?