Privacyverklaring

Wakker Dier gaat zo zorgvuldig mogelijk met jouw persoonsgegevens om.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

We verzamelen, bewaren en gebruiken (kort gezegd: verwerken) persoonsgegevens. Deze verwerkingen helpen ons bij het realiseren van onze droom: een dierwaardig leven voor alle dieren in de veehouderij.

Om deze droom te bereiken, hebben we donaties nodig en daartoe communiceren we met onze achterban. Door deze communicatie te analyseren, kunnen we je gerichter benaderen.

We verwerken persoonsgegevens alleen als we daarvoor een wettelijke grond hebben. Wakker Dier gebruikt de volgende rechtsgronden.

 • Om onze overeenkomsten met jou (bijvoorbeeld je donateurschap of abonnement op onze e-mailnieuwsbrief) uit te voeren.
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Bijvoorbeeld om donaties door de jaren heen te analyseren, om onze donateurs beter te begrijpen.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We moeten bijvoorbeeld bepaalde gegevens over donaties delen met de Belastingdienst.
 • Door jou gegeven toestemming, bijvoorbeeld voor het versturen van fondsenwervende e-mails. Deze toestemming kun je altijd intrekken.

Welke gegevens verwerken we en met welk doel?

We mogen persoonsgegevens alleen verwerken als we daarvoor een specifiek doel hebben. Hieronder staat een overzicht van persoonsgegevens die we verwerken, en waarom we dat doen.

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres om onze donateursadministratie bij te houden en je te kunnen benaderen.
 • Geslacht, zodat we je op de gewenste manier kunnen aanschrijven.
 • Geboortedatum, om vast te stellen of je meerderjarig bent en je te benaderen met informatie die voor jou relevant is.
 • Bankgegevens, zoals je IBAN. Die gebruiken we om incassomachtigingen uit te voeren en om vast te stellen of een gift van jou afkomstig is.
 • Contact en donaties door de jaren heen, om je meer gericht te kunnen aanspreken. En omdat we voor financiële gegevens een wettelijke bewaartermijn hebben van 7 jaar.
 • Jouw reacties op onze onderzoeken en e-mailnieuwsbrieven (zoals klikken op bepaalde berichten). Hier kijken we naar om onze communicatie te verbeteren.
 • Jouw voorkeuren voor communicatiekanalen. Hiermee houden we rekening om je op de gewenste manier te benaderen.
 • Informatie over je gebruik van onze website, om deze te verbeteren en jou actief te benaderen via andere websites. Meer informatie hierover vind je in onze cookieverklaring.

Verstrek je niet alle gevraagde gegevens, dan kunnen wij je misschien niet benaderen of kun je geen donateur worden.

Hoe onderhouden wij contact met je?

We sturen je e-mail over ons werk
Hebben wij een klantrelatie met je omdat je gedoneerd hebt, dan houden we je via onze e-mailnieuwsbrief op de hoogte van ons werk. Zo creëren we betrokkenheid bij ons werk. Als donateur ontvang je de nieuwsbrief, tenzij je hebt aangeven deze niet te willen ontvangen. Ontvang je onze nieuwsbrief? Dan kun je je ook op elk gewenst moment afmelden via de afmeldlink in de toegezonden e-mail.

We sturen je bevestigingen
Van elke online donatie ontvang je automatisch een bevestiging per e-mail. Dat geldt ook voor het opvragen van informatie van onze website of als je een petitie tekent. Ook wanneer je een wijziging doorgeeft, zoals een adreswijziging, dan bevestigen wij deze per e-mail. Voor dit type ‘service mails’ hoef je geen toestemming te geven.

We onderhouden telefonisch contact
Wij bellen je graag om te bespreken hoe we samen de dieren kunnen helpen. Dit noemen we telemarketing en wij houden ons uiteraard geheel aan de richtlijnen van de Telecommunicatiewet en de codes voor zelfregulering van de goede doelen sector. Wij bellen je alleen als je een klantrelatie met ons hebt, je het telefoonnummer zelf aan ons verstrekt hebt en geen bezwaar hebt gemaakt. Zonder klantrelatie zullen wij je eerst om toestemming vragen om te mogen bellen. Altijd geldt dat je bij ons aan kunt geven dat je liever niet gebeld wordt; dan houden wij daar vanzelfsprekend rekening mee.

We sturen je post
Een aantal keer per jaar sturen wij onze donateurs per post informatie over onze doelen en acties. Wil je geen post (meer) ontvangen van ons, dan kun je dat eenvoudig kenbaar maken via onze donateurspagina op de website. Ben je geen donateur, dan kun je je afmelden bij het Postfilter.nl. Wij raadplegen altijd het Postfilter voordat wij post verzenden aan personen die geen klantrelatie met ons hebben.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Vaak bewaren we jouw gegevens voor langere tijd. Zo kunnen wij de herkomst van onze inkomsten analyseren en toekomstige marketingactiviteiten hierop afstemmen. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze verzameld hebben. Behalve als we wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.

Als je geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze post, bewaren we wel je contactgegevens zodat we weten dat we je niet meer mogen benaderen.

Jouw recht op inzage en andere rechten

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je bewaren. Daarnaast heb je verschillende andere rechten, zoals recht op rectificatie en recht op verwijdering van gegevens. Voor een overzicht van al je rechten verwijzen wij naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je verzoek kun je indienen per e-mail (donateur@wakkerdier.nl) of per brief (Wakker Dier, t.a.v. de privacyfunctionaris, Antwoordnummer 39413, 1090 VD, Amsterdam). Vermeld bij je verzoek je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Laat het ons gerust weten als je niet tevreden bent over onze omgang met jouw persoonsgegevens. We doen er graag alles aan om het op te lossen. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verstrekken we je gegevens aan derden?

We verstrekken je gegevens alleen aan derden als dit bijdraagt aan de hiervoor genoemde doeleinden. Deze derden zijn meestal bedrijven die ons ondersteunen bij onze werkzaamheden. Denk aan bedrijven die brieven voor ons versturen of banken die je donatie incasseren. Voor het overige verstrekken wij alleen gegevens aan derden als dat wettelijk verplicht is. Wij kopen geen gegevensbestanden of andere persoonsgegevens. We gebruiken alleen de gegevens die jij zelf aan ons verstrekt hebt.

Aangepaste doelgroepen Meta

Om zo relevant mogelijk te zijn voor haar supporters en geïnteresseerden op sociale media, gebruikt Wakker Dier ‘Aangepaste Doelgroepen’ van Meta, ook wel bekend als Custom Audiences. We uploaden hierbij jouw e-mailadres en/of telefoonnummer naar de advertentie-omgeving van Meta. Hierbij worden je gegevens versleuteld voordat ze naar Meta worden verstuurd. Zodra we een Aangepaste Doelgroep hebben gemaakt, wordt alle data weer verwijderd uit Meta.

Met Aangepaste Doelgroepen kunnen we bestaande supporters en potentieel geïnteresseerden op basis van interesseprofielen in- of uitsluiten van onze advertentiecampagnes en er bijvoorbeeld voor zorgen dat je op Meta geen advertenties meer te zien krijgt over campagnes die je al hebt gesteund. Dat is niet alleen fijn voor jou, maar zo kunnen wij ook ons budget voor advertenties slimmer besteden.

Wil je niet dat we je e-mailadres en/of telefoonnummer gebruiken voor Aangepaste Doelgroepen in Meta? Stuur dan een e-mail naar info@wakkerdier.nl

Een veilige omgang met je gegevens

We zorgen voor een adequate beveiliging van de systemen waarin we je gegevens opslaan. We proberen er zo goed mogelijk voor te zorgen dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen.

Alle gegevens die je invult op onze website worden via een beveiligde verbinding verstuurd. Als wij je vragen om persoonlijke gegevens per post aan ons op te sturen, krijg je altijd een voorgedrukte envelop. Zo weet je zeker dat je gegevens aan het juiste adres worden gezonden.

Anoniem doneren

Natuurlijk is het altijd mogelijk om anoniem te doneren. Vermeld dit bij je overschrijving, dan verwerken we je naam en IBAN niet verder in verband met die donatie.

Wijzigingen privacyverklaring

We kunnen op elk moment wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 30 november 2023.

Contactgegevens Stichting Wakker Dier

Onze contactgegevens vind je hier.