Waarom verwerken we persoonsgegevens?

We verzamelen, bewaren en gebruiken (kort gezegd: “verwerken”) persoonsgegevens. Deze verwerkingen helpen ons bij het realiseren van onze droom: een dierwaardig leven voor alle dieren in de veehouderij.

Om deze droom te bereiken hebben we donaties nodig, en daartoe communiceren we met onze achterban. Door deze communicatie te analyseren, kunnen we je passender benaderen.

We mogen persoonsgegevens alleen verwerken als we daarvoor een wettelijke rechtsgrond hebben. Wij maken gebruik van de volgende rechtsgronden.

 • Om onze overeenkomsten met jou (bijvoorbeeld je donateurschap of abonnement op onze e-mailnieuwsbrief) uit te voeren.
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Bijvoorbeeld het analyseren van donatiehistorie om onze achterban beter te begrijpen.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We moeten bijvoorbeeld bepaalde gegevens over donaties delen met de Belastingdienst.
 • Door jou gegeven toestemming, bijvoorbeeld voor het versturen van fondsenwervende e-mails. Deze toestemming kun je altijd intrekken.

Welke gegevens en met welk doel?

Verder mogen we persoonsgegevens alleen verwerken als we daarvoor een specifiek doel hebben. Hieronder staat een overzicht van persoonsgegevens die we verwerken, en de redenen waarom we dat doen.

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres om je te kunnen benaderen. Dat doen we bijvoorbeeld om je te informeren of te vragen om te doneren.
 • Geslacht, zodat we je op de gewenste manier kunnen aanschrijven.
 • Geboortedatum, om vast te stellen of je meerderjarig bent en je te benaderen met informatie die voor jou relevant is.
 • Bankgegevens, zoals je IBAN. Die gebruiken we om incassomachtigingen uit te voeren en om vast te stellen of een gift van jou afkomstig is.
 • Contact- en donatiehistorie om je communicatie op maat aan te bieden.
 • Jouw handelingen naar aanleiding van onze e-mailnieuwsbrieven (zoals klikken op bepaalde berichten), om zo onze communicatie te verbeteren.
 • Voorkeuren over communicatiekanalen, om je via het gewenste kanaal te benaderen.
 • Informatie over je gebruik van onze website. Die gebruiken we om onze website te verbeteren en jou actief te benaderen via andere websites. Meer informatie hierover vind je in onze cookieverklaring.

Indien je niet alle gevraagde gegevens verstrekt, kunnen wij je misschien niet benaderen of kun je geen donateur worden.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Vaak bewaren we jouw gegevens voor langere tijd. Zo kunnen wij de herkomst van onze inkomsten analyseren en toekomstige marketingactiviteiten hierop afstemmen. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze verzameld hebben. Behalve als we wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.

Als je ons vraagt je niet meer te benaderen, moeten we bepaalde contactgegevens voor onbepaalde tijd bewaren. Anders weten we niet dat we je niet meer mogen benaderen.

Recht op inzage en andere rechten

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je bewaren. Daarnaast heb je verschillende andere rechten, zoals recht op rectificatie en recht op wissing. Voor een overzicht van al je rechten verwijzen wij naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je verzoek kun je indienen per e-mail (donateur@wakkerdier.nl) of per brief (Wakker Dier, t.a.v. de privacyfunctionaris, Antwoordnummer 39413, 1090 VD, Amsterdam). Vermeld bij je verzoek je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, en voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij. We adviseren je om je foto af te dekken en je BSN en geboorteplaats onleesbaar te maken. Hiervoor kun je de app KopieID gebruiken.

Als je niet tevreden bent over onze omgang met jouw persoonsgegevens vernemen wij dat graag. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verstrekking van je gegevens aan derden

We verstrekken je gegevens alleen aan derden als dit verenigbaar is met de hiervoor genoemde doeleinden. Deze derden zijn meestal bedrijven die ons ondersteunen bij onze werkzaamheden. Denk aan bedrijven die brieven voor ons versturen of banken die je donatie incasseren. Met al deze bedrijven hebben wij afspraken gemaakt, die vastliggen in verwerkersovereenkomsten. Daarin staat onder meer dat de derde jouw gegevens alleen voor het afgesproken doel mag gebruiken. Voor het overige verstrekken wij alleen gegevens aan derden als dat wettelijk verplicht is.

Beveiliging

We zorgen voor een adequate beveiliging van de systemen waarin we je gegevens opslaan. We proberen er zo goed mogelijk voor te zorgen dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen.

Alle gegevens die je invult op onze website worden via een beveiligde verbinding verstuurd. Als wij je vragen om persoonlijke gegevens per post aan ons op te sturen, krijg je altijd een voorgedrukte envelop. Zo weet je zeker dat je gegevens aan het juiste adres worden gezonden.

Anoniem doneren

Natuurlijk is het altijd mogelijk om anoniem te doneren. Vermeld dit bij je overschrijving en we zullen je naam en IBAN niet verder verwerken in verband met die donatie. Donaties via iDeal of creditcard verlopen via een andere partij. In dat geval zullen wij jouw IBAN of creditcardgegevens niet verwerken in verband met die donatie.

Wijzigingen privacyverklaring

We kunnen op elk moment wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 21 december 2018.

Contactgegevens Stichting Wakker Dier

Onze contactgegevens vind je hier.