Het virus lijkt voorlopig niet meer weg te gaan. Sinds oktober 2021 zijn in Nederland al meer dan zes miljoen vogels gedood vanwege vogelgriep. Lang al niet deze dieren waren ziek. Meer dan één miljoen kippen, eenden en kalkoenen werden gedood uit voorzorg, omdat ze te dicht bij een besmette stal werden gehouden.

beeld: stal met plofkippen

Teken de petitie

Teken nu voor een kleinere veestapel.

Minister aan zet

Een probleem als de vogelgriep vraagt om een structurele oplossing. Sinds 2021 vragen wij de minister om dieren zo snel mogelijk te vaccineren. Ook roepen wij de overheid met een petitie op om de veestapel te halveren. In de huidige aanpak moet bovendien meer aandacht komen voor dierenwelzijn. Daarom vroegen wij de minister onlangs in een brandbrief om de kippen verlichting te bieden in ophokperiodes.

Over het virus

Van de agressieve variant van het virus worden de dieren erg ziek, en overlijden ze snel. Symptomen zijn luchtwegproblemen en sloomheid. Vogelgriep is net als COVID-19 een zoönose, wat betekent dat het kan overspringen op mensen.

Minder dieren

Nergens houden we zoveel dieren per vierkante meter als in Nederland. Hierdoor verspreiden ziektes zoals de vogelgriep zich snel en gemakkelijk. Wetenschappers geven aan dat voor een structurele oplossing een verkleining van de pluimveestapel nodig is. Minder stallen dus, waarin bovendien minder kippen leven. Maar in plaats van deze toekomstbestendige oplossing, kiest onze overheid voor symptoombestrijding in de vorm van ophokken en vergassen.

CO2-vergassing

Als het virus is gesignaleerd in stal, worden alle dieren ter plekke vergast. Dit gebeurt door de ruimte helemaal af te sluiten en er CO2-gas in te pompen. CO2 brandt op de slijmvliezen en het kan tot tien minuten duren voordat de dieren bewusteloos raken.

Ophokproblemen

Door de ophokplicht zit een groot deel van het pluimvee dat normaliter buiten kan lopen – zoals biologische en vrije-uitloopkippen – sinds het najaar van 2021 binnen. Dit betekent ook meer ernstige dierenwelzijnsproblemen. In de stal hebben de dieren minder bewegingsruimte en minder afleiding, wat leidt tot pikkerij. De dieren pikken elkaar tot bloedens toe, en soms tot de dood erop volgt.

Samen met onze donateurs blijven wij strijden voor:

  • Het zo snel mogelijk vaccineren van kippen, kalkoenen en eenden in de Nederlandse vee-industrie
  • Minder kippen, eenden en kalkoenen houden in Nederland
  • Meer ruimte in de stal voor de dieren
  • Meer ruimte en afleiding voor dieren die vanwege de ophokplicht hun leven binnen slijten