campagne tegen vogelgriep

Beeld: dode kippen worden geruimd

Europa kampt sinds het najaar van 2021 met de grootste vogelgriepuitbraak ooit. De oplossing volgens wetenschappers: minder dieren houden. Maar de overheid kiest in plaats daarvan voor symptoombestrijding. Zolang het virus rondwaart, geldt de ophokplicht: kippen en ander pluimvee moeten binnen blijven. Ook worden dieren massaal vergast.

 • 6,9 miljoen

  vogels werden sinds 2021 in Nederland vergast

 • 0

  dieren zijn gevaccineerd

 • ruim 2 jaar

  hebben miljoenen vogels verplicht binnen gezeten

Zeven miljoen vogels

Het virus lijkt voorlopig niet meer weg te gaan. Sinds oktober 2021 zijn in Nederland bijna zeven miljoen vogels gedood vanwege vogelgriep. Lang niet al deze dieren waren ziek. Meer dan één miljoen kippen, eenden en kalkoenen werden gedood uit voorzorg, omdat ze te dicht bij een besmette stal werden gehouden.

Minister aan zet

Een probleem als de vogelgriep vraagt om een structurele oplossing. Sinds 2021 vragen wij de minister om dieren zo snel mogelijk te vaccineren. Ook roepen wij de overheid met een petitie op om de veestapel te halveren. In de huidige aanpak moet bovendien meer aandacht komen voor dierenwelzijn. Daarom vroegen wij de minister in een brandbrief om de kippen verlichting te bieden in ophokperiodes.

Over het virus

Van de agressieve variant van het virus worden de dieren erg ziek, en overlijden ze snel. Symptomen zijn luchtwegproblemen en sloomheid. Vogelgriep is net als COVID-19 een zoönose, wat betekent dat het kan overspringen op mensen.

Minder dieren

Nergens houden we zoveel dieren per vierkante meter als in Nederland. Hierdoor verspreiden ziektes zoals de vogelgriep zich snel en gemakkelijk. Wetenschappers geven aan dat voor een structurele oplossing een verkleining van de pluimveestapel nodig is. Minder stallen dus, waarin bovendien minder kippen leven. Maar in plaats van deze toekomstbestendige oplossing, kiest onze overheid voor symptoombestrijding in de vorm van ophokken en vergassen.

CO2-vergassing

Als het virus is gesignaleerd in stal, worden alle dieren ter plekke vergast. Dit gebeurt door de ruimte helemaal af te sluiten en er CO2-gas in te pompen. CO2 brandt op de slijmvliezen en het kan tot tien minuten duren voordat de dieren bewusteloos raken.

Ophokproblemen

Door de ophokplicht heeft een groot deel van het pluimvee dat normaliter buiten kan lopen – zoals biologische en vrije-uitloopkippen – sinds het najaar van 2021 tot eind maart 2024 grotendeels binnen gezeten. Dit betekent ook meer ernstige dierenwelzijnsproblemen. In de stal hebben de dieren minder bewegingsruimte en minder afleiding, wat leidt tot pikkerij. De dieren pikken elkaar tot bloedens toe, en soms tot de dood erop volgt.

Samen met onze donateurs blijven wij strijden voor:

 • Het zo snel mogelijk vaccineren van kippen, kalkoenen en eenden in de Nederlandse vee-industrie
 • Minder kippen, eenden en kalkoenen houden in Nederland
 • Meer ruimte in de stal voor de dieren
 • Meer ruimte en afleiding voor dieren die vanwege de ophokplicht hun leven binnen slijten
Beeld: vleeskuikens in de vee-industrie

Teken voor een kleinere veestapel

De Nederlandse veehouderij barst uit zijn voegen. Met als gevolg dierenleed, een hoge stikstofuitstoot en gigantische uitbraken van ziektes zoals de vogelgriep. Roep deze crisis een halt toe en teken nu de petitie voor een kleinere veestapel.