Hoe werkt het?

Hoe vier jij Eet Geen Dierendag? Met je familie? Met een bijzonder recept? Met je huisdier? Wij zijn heel benieuwd! Daarom nodigen we alle deelnemers uit om te laten zien hoe zij Eet Geen Dierendag vieren. Of gaan vieren. Want delen wat je van plan bent, kan natuurlijk ook.

Zet je foto of video met #eetgeendierendag op Facebook, Instagram of Twitter om mee te doen. Of deel een story. Het team van Wakker Dier kiest de leukste inzending uit. En de winnaar krijgt van ons een jaar lang gratis vega-bitterballen.

Hieronder kun je lezen hoe de winactie precies werkt. We kijken uit naar jullie inzendingen!

 Voorwaarden

  1. Dit zijn de voorwaarden voor de #eetgeendierendag winactie (hierna: “de Actie”), georganiseerd door de stichting Wakker Dier.
  2. De Actie loopt van 21 september tot en met 4 oktober 2020. Deelname vindt plaats door in deze periode op de Facebook- , Instagram- of Twitter feed een foto of video te plaatsen of door een story te delen via Facebook of Instagram van hoe jij Eet Geen Dierendag viert of gaat vieren. Daarbij dient de hashtag #eetgeendierendag te worden vermeld. De plaatsing moet een publieke post zijn, dus zichtbaar voor iedereen (anders kan deze ook niet worden gejureerd).
  3. Deelname staat open voor iedereen die in Nederland woont. Ook bedrijven mogen meedoen, door posting op het Facebook-, Instagram- of Twitteraccount van het bedrijf. Deelnemers onder de 16 behoeven de toestemming van een ouder.
  4. De leukste inzending wordt uitgekozen door het team van Wakker Dier. De plaatser van de winnende foto, video of story wint als prijs een jaar lang gratis vega-bitterballen. Het team kiest tevens drie reserve winnaars.
  5. De te winnen prijs bestaat concreet uit 60 verpakkingen met elk negen bitterballen van de Vegetarische Slager. De wijze van aflevering van de prijs zal worden afgestemd met de winnaar.
  6. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Deelnemers geven door middel van hun deelname toestemming aan Wakker Dier om de foto, video of story waarmee zij aan de Actie deelnemen openbaar te maken en te verveelvoudigen voor publiciteitsdoeleinden. Zij verklaren door hun deelname tevens voor deze verveelvoudiging en openbaarmaking de instemming te hebben verkregen van alle herkenbaar op de foto, video of story afgebeelde personen.
  7. De winnaar krijgt uiterlijk op 9 oktober 2020 bericht via het medium waarop de winnende foto, video of story is gepost (Facebook of Instagram). Om de prijs te kunnen ontvangen dient de winnaar deze binnen drie dagen te accepteren, waarbij deze zich akkoord verklaart met het meewerken aan de officiële uitreiking waarvan beeld- en geluidsopnamen kunnen worden gemaakt die zullen worden openbaar gemaakt. Bij gebreke van tijdige reactie en/of acceptatie gaat de prijs naar de eerste reserve winnaar en zo verder tot de prijs is geaccepteerd.
  8. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. Wakker Dier is gerechtigd de Actie voortijdig te beëindigen. Deelnemers die in strijd handelen met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelen jegens Wakker Dier of derden kunnen van deelname worden uitgesloten.

   

   

Waarom Eet Geen Dierendag?

Dierendag is dé feestdag voor de dieren. Maar hoe zit het met de dieren op je bord? In Nederland eten we op één dag 500 duizend dieren. Voor hen is het leven een stuk minder feestelijk. Ze leven in een wereld van beton en staal met nauwelijks ruimte of daglicht. Gelukkig kunnen we hier samen iets aan doen door vaker een dag lekker iets anders te eten!

Daarom organiseert Wakker Dier elk jaar op 4 oktober Eet Geen Dierendag. De perfecte dag om met heel Nederland lekker iets anders te eten. Zo wordt dierendag echt de diervriendelijkste dag van het jaar. Voor alle dieren.

Logo-Postcode-Loterij

Postcode Loterij bedankt!

Eet Geen Dierendag wordt financieel mogelijk gemaakt door een extra donatie van de Nationale Postcode Loterij. Meer weten? Kijk hier!