Nationale Postcode Loterij

Sinds 2016 ontvangt Wakker Dier jaarlijks 0,5 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Hiermee kunnen wij meer campagnes voeren, meer mensen wakker schudden en daarmee meer dieren een beter leven geven.

In de aanloop naar het Goed Geld Gala 2018 verraste de Postcode Loterij ons met een extra donatie van 1,4 miljoen euro. Dat geld hebben wij gebruikt om van Eet Geen Dierendag een groot succes te maken.

Wakker Dier bedankt de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers voor hun hulp aan de vergeten dieren in de vee-industrie!

Over de Nationale Postcode Loterij – samen maken we het verschil

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen die werken aan een rechtvaardige, gezonde en groene wereld. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk.

Bij de Postcode Loterij vormt je postcode je lotnummer. Daardoor win je samen met je buren. Inmiddels spelen 3 miljoen deelnemers mee met de loterij. Deelnemers maken maandelijks kans op honderdduizenden prijzen en steunen met minimaal 40 procent van de lotprijs jaarlijks 148 goededoelenorganisaties. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij is ruim 7,3 miljard euro aan mens en natuur geschonken. Wakker Dier en vele andere organisaties ontvangen elk jaar steun.

De Postcode Loterij en de VriendenLoterij vormen de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen. Deze loterijen zijn als Nederlandse traditie opgenomen op de lijst Inventaris Immaterieel Erfgoed (UNESCO). Het format van de Postcode Loterij is ook actief in Groot-Brittannië, Zweden, Duitsland en Noorwegen. De Goede Doelen Loterijen samen met de loterijen in deze landen zijn de derde grootste private geldgever aan goede doelen ter wereld

Bijdrage Nationale Postcode Loterij zeer welkom

Wakker Dier werkt onafhankelijk en subsidievrij. Daarom accepteren wij geen subsidie van de overheid of sponsorbijdragen van het bedrijfsleven. Wij willen niet financieel afhankelijk zijn van partijen die wij aanspreken op het beter regelen van dierenwelzijn.

De jaarlijkse bijdrage van de Nationale Postcode Loterij is wel zeer welkom, omdat aan de inzet van deze gelden geen voorwaarden zijn verbonden. Bovendien kiezen veel mensen voor de Postcode Loterij, omdat ze weten dat een groot deel van hun geld terechtkomt bij goede doelen.

Spreekt de combinatie van spelen en helpen je aan, kijk dan op de website van de Postcode Loterij voor meer informatie.