Lokkip

Bijna iedere supermarkt hanteert andere welzijnseisen en gebruikt een andere naam om de nieuwe kip aan te duiden. De verschillen worden uitgelegd in onderstaande tabel. De welzijnseisen lopen erg uiteen. De meeste supermarkten geven hun kip maar een klein beetje extra ruimte. Ze komen vooralsnog nooit buiten, en leven soms zelfs zonder daglicht.

Daarnaast gebruiken veel supermarkten de kip ook nog eens om klanten te lokken. Zo is het aantal aanbiedingen met keurmerkloze kip de afgelopen jaren fors toegenomen. Wakker Dier noemt deze kip daarom de lokkip. Om de kip te beschermen tegen de lokzucht van supermarkten, moet uiteindelijk alle kip in de supermarkt minimaal voldoen aan één Beter Leven-ster. Daarvoor spreken wij met regelmaat de supermarkten aan waarvan wij geloven dat ze verbeteringen in de markt vertragen.

Tot nu toe hebben alleen Jumbo, Plus, Lidl en Aldi nadrukkelijk aangeven de stap naar één Beter Leven-ster na te streven, al hebben ze hiervoor nog geen einddatum gegeven.

Hoe de plofkip uit het schap verdween

In februari 2013 publiceerden de supermarkten gezamenlijk een teleurstellend plan om de plofkip te vervangen door de Kip van Morgen. De welzijnsverbeteringen van de Kip van Morgen zijn marginaal. Bovendien hoefden de supermarkten pas uiterlijk in 2020 aan alle eisen te voldoen. De Kip van Morgen leeft slechts 3 dagen langer leven dan de huidige plofkip, krijgt een handje stro en krijgt een smartphone meer leefruimte. Wakker Dier was zeer teleurgesteld over de armzalige welzijnsverbeteringen.

In 2015 concludeerde de Autoriteit Consument en Markt dat de afspraak over de Kip van Morgen in strijd is met de mededingingswet. Ook zij vonden de welzijnsverbeteringen te laag. Sindsdien bestaat de Kip van Morgen niet echt meer. De meeste supermarkten gingen op eigen initiatief door met de omschakeling van plofkip naar andere kip, zie onderstaande tabel.

Plofkip-Keurmerktabel