Bijna iedere supermarkt hanteert andere welzijnseisen en gebruikt een andere naam om de nieuwe kip aan te duiden. De verschillen worden uitgelegd in de onderstaande tabel.

Jumbo zette als eerste supermarkt echt serieuze stappen en verdient daarmee een pluim. MCD en Boon’s markt sloten zich later bij de Jumbo aan.

Wakker Dier ziet alle nieuwe basiskippen als tussenstap. Uiteindelijk moet alle kip in de supermarkt minimaal voldoen aan één Beter Leven ster. Tot nu toe hebben alleen Jumbo, Plus, Lidl en Aldi nadrukkelijk aangeven dit ook na te streven, al hebben ze hiervoor nog geen einddatum gegeven.

Hoe de nieuwe basiskip tot stand is gekomen

In februari 2013 publiceerden de supermarkten gezamenlijk een teleurstellend plan om de plofkip te vervangen door de Kip van Morgen. De welzijnsverbeteringen van de Kip van Morgen zijn marginaal. Bovendien hoefden de supermarkten pas uiterlijk in 2020 aan alle eisen te voldoen. De Kip van Morgen leeft slechts 3 dagen langer leven dan de huidige plofkip, krijgt een handje stro en krijgt een smartphone meer leefruimte. Wakker Dier was zeer teleurgesteld over de armzalige welzijnsverbeteringen.

In 2015 concludeerde de Autoriteit Consument en Markt dat de afspraak over de Kip van Morgen in strijd is met de mededingingswet. Ook zij vonden de welzijnsverbeteringen te laag. Sindsdien bestaat de Kip van Morgen niet echt meer. De meeste supermarkten gaan op eigen initiatief door met de omschakeling van plofkip naar andere kip, zie bovenstaande tabel. Begin 2016 viert Wakker Dier een doorbraak als de drie grootste supermarkten tegelijk omschakelen. Echter, één van de drie – Lidl – blijkt te hebben gelogen en gebruikte een plofkipras. Zij stopte uiteindelijk pas in de zomer van 2017 met plofkip.

tabel supermarkten keurmerken plofkip