Hoe we nu met de dieren en de wereld omgaan, dat is niet langer houdbaar. De voedselproductie moet naar minder veeteelt en meer akkerbouw. Samen kunnen we het verschil maken. We roepen andere donateurs daarom op om ook een overeenkomst aan te gaan.

Keuze 1 Erik en Saskia voor wereldkaart 1
Erik en Saskia Wannee

Hoe werkt het?

  • In deze overeenkomst kan je online je gegevens invullen. Print het document daarna uit en zet je handtekening.
  • Je kan het formulier ook per post bestellen of de lege overeenkomst afdrukken en deze zelf met de hand invullen.
  • Opsturen kan in een gesloten envelop zonder postzegel naar Wakker Dier, antwoordnummer 39413, 1090 VD te Amsterdam.
  • Je ontvangt binnen 2 weken een door ons ondertekend exemplaar retour.
  • Bewaar de overeenkomst en voer de jaardonatie op bij je belastingaangifte.

Waar moet je verder op letten?

  • Wij hanteren een minimumbedrag van 60 euro per jaar.
  • De belastingdienst stelt als voorwaarden dat de overeenkomst minimaal 5 jaar loopt en dat je een vast bedrag per jaar doneert.
  • Daalt je inkomen door omstandigheden waar je niet of nauwelijks invloed op heeft dan vervalt de verplichting tot betaling. Denk aan werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid, overlijden (van de partner) of verlies ANBI status Wakker Dier.
  • Donaties vóór de tekendatum van de overeenkomst, tellen niet mee.
  • Heb je een lopende machtiging, dan komt deze te vervallen. Je hoeft dus niets op te zeggen.

Belastingdienst en je aangifte

Algemene informatie over doneren met belastingvoordeel vind je bij de Belastingdienst. Het RSIN / fiscaal nummer van Wakker Dier voor je aangifte is 8066.99.954

 

Vragen over doneren met belastingvoordeel?
Neem contact met mij op via 020 - 460 42 10 of stuur een e-mail met je vraag.

Foto Mirte
Mirte Kockelkoren - Teamleider donateursservice