Inhoud campagne 'Geef Gerust'

Kern van de campagne is de belofte dat je aan een Erkend Goed Doel gerust kunt geven. Deze goede doelen voldoen namelijk aan strenge kwaliteitseisen, toezichthouder CBF controleert dit. Zo kunnen donateurs ervan uitgaan dat een Erkend Goed Doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro en hierover verantwoording aflegt. Donateurs kunnen via de website geefgerust.nl checken of een goed doel erkend is. De Erkende Goede Doelen zijn te herkennen aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo.

Initiatiefnemers campagne

De campagne Geef Gerust is een initiatief van de goededoelensector en is ontwikkeld door de brancheorganisaties Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland en het CBF als toezichthouder goede doelen. De campagne is medegefinancierd met een subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie.