CBF start campagne ‘Geef gerust’

Vandaag reikte toezichthouder CBF officieel de 500e Erkenning uit aan stichting ‘Het Vergeten Kind’. Deze mijlpaal is het startschot voor de nieuwe landelijke publiekscampagne ‘Geef gerust aan een Erkend Goed Doel’. Met het predicaat ‘Erkend Goed Doel’ is voor het publiek in één oogopslag duidelijk dat de organisatie aan strenge kwaliteitseisen voldoet. Wakker Dier is er trots op één van deze 500 Erkende Goede Doelen te zijn.

Inhoud campagne 'Geef Gerust'

Kern van de campagne is de belofte dat je aan een Erkend Goed Doel gerust kunt geven. Deze goede doelen voldoen namelijk aan strenge kwaliteitseisen, toezichthouder CBF controleert dit. Zo kunnen donateurs ervan uitgaan dat een Erkend Goed Doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro en hierover verantwoording aflegt. Donateurs kunnen via de website geefgerust.nl checken of een goed doel erkend is. De Erkende Goede Doelen zijn te herkennen aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo.

Initiatiefnemers campagne

De campagne Geef Gerust is een initiatief van de goededoelensector en is ontwikkeld door de brancheorganisaties Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland en het CBF als toezichthouder goede doelen. De campagne is medegefinancierd met een subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie.