Impact van corona op de dieren

beeld vleeskippen in de vee-industrie

Het coronavirus houdt onze samenleving voorlopig nog in de greep. Over de gevolgen van deze crisis voor de dieren is nog weinig bekend. Het corona-virus lijkt geen directe relatie te hebben met onze vee-industrie, maar stelt wel ter discussie hoe we omgaan met dieren. Bovendien heeft de sterk veranderde maatschappelijke situatie direct impact op dieren in de vee-industrie.

Door het sluiten van de grenzen ontstaan er bij sommige landen extreme files tijdens lange-afstandstransporten met levende dieren. Veel mensen zijn gaan hamsteren waardoor de vraag naar vlees, eieren en melk in supermarkten is toegenomen. Om aan die hogere vraag te voldoen leggen supermarkten gedeeltelijk eieren en kip in het schap met lagere welzijnseisen dan normaal.

Grote aantallen eendagskuikens worden direct uit het ei gedood omdat ze niet meer geëxporteerd kunnen worden naar Afrika. Bovendien kan de overheid vanwege onderbezetting door zieken nu minder toezicht houden op boerderijen en slachterijen, terwijl die nu juist overuren draaien. Ook de dieren in de vee-industrie hebben last van de coronacrisis.

Corona is een zoönose. Dat betekent dat de ziekte afkomstig is van een dier. Men vermoedt dat corona (COVID-19) afkomstig is van een vleermuis en via een gordeldier op mensen is overgegaan. Het komt vaker voor dat een virus of bacterie overspringt van dier naar mens. In Nederland hebben we enkele jaren geleden veel last gehad van Q-koorts – een ziekmakende bacterie afkomstig van geiten en schapen. Ook wordt er al langer gevreesd dat de vogelgriep muteert waardoor het gevaarlijk wordt voor mensen.

De huidige pandemie geeft daarom stof tot nadenken. Wat gaan we doen als deze crisis voorbij is? Corona toont ons dat de wereld en onze samenleving in zijn huidige vorm onder druk staan. De manier waarop wij omgaan met dieren is onhoudbaar. Het is niet de vraag of er nog een keer een uitbraak van een zoönose komt, maar wanneer.

Er moet dus iets veranderen. En dat kan. Onze maatschappij toont zich de laatste weken ongelofelijk flexibel en creatief. En meer dan ooit is de wil om te veranderen zichtbaar. Steeds meer mensen willen af van “meer voor minder” en juist gaan voor “minder en beter”. Samen zijn we in staat om het huidige systeem te veranderen.

Het is tijd voor een nieuw systeem, waarin we veel minder dieren houden. Waarin dieren een goed leven hebben, op kringloopboerderijen met veel verschillende robuuste rassen. Waarin we niet langer levende dieren over heel de wereld slepen. Een wereld waarin mens, dier en milieu beter in balans zijn. Daar blijft Wakker Dier voor strijden.